Zamknij

COVID-19 u dzieci. Niska śmiertelność, ale więcej powikłań niż grypa

11.06.2021 10:01
Powikłania COVID-19 u dzieci
fot. Shutterstock

Chociaż dzieci przechodzą chorobę COVID-19 lżej niż dorośli, to zakażenie koronawirusem nie jest dla organizmu dziecka obojętne. Śmiertelność jest co prawda niska, ale naukowcy przekonują, że przechorowanie COVID-19 pozostawia u dziecka znacznie więcej powikłań niż grypa. 

Choroba COVID-19 różni się od grypy nie tylko patogenem, który prowadzi do rozwoju obu chorób, ale także przebiegiem i powikłaniami, które może po sobie zostawić. Naukowcy postanowili sprawdzić, jaki ''ślad'' pozostawia przechorowanie COVID-19 w organizmach dzieci. Dla porównania prześledzili historie chorób milionów dzieci z różnych krajów.

Międzynarodowe badanie pod kierunkiem dr Tality Duarte-Salles z Institut Universitari d’Investigacio en Atencio Primaria w Barcelonie (Hiszpania) objęło 242 158 dzieci i nastolatków (poniżej 18. roku życia) zdiagnozowanych z COVID-19 między styczniem a czerwcem 2020 r., w tym 9 769 hospitalizowanych z jego powodu. Dla porównania analizowano dane ponad 2 mln dzieci ze zdiagnozowaną grypą w sezonie 2017-2018. Dzieci i młodzież pochodziły z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Korei Południowej i USA.

Wyniki badania zamieszczono w czasopiśmie ''Pediatrics''.

ZOBACZ: Szczepienia nastolatków 12-15 lat przeciw COVID-19 w Polsce - jak, gdzie, kiedy?

Niska śmiertelność, ale dużo powikłań. COVID-19 groźniejszy od grypy

W badanej grupie dzieci z COVID-19 częściej niż u dzieci chorych na grypę stwierdzano: duszność, ostre zapalenie oskrzelików, utratę węchu i objawy ze strony układu pokarmowego.

W ciągu 30 dni obserwacji powikłania takie, jak zapalenie płuc i niedotlenienie, występowały częściej wśród dzieci z COVID-19 niż hospitalizowanych dzieci z grypą. Odsetek dzieci i nastolatków hospitalizowanych był bardzo mały – od 0,3 proc. do 1,3 proc., z bardzo niską śmiertelnością (którą badacze określili jako niewykrywalną). Szpitalne leczenie dzieci i nastolatków z COVID-19 różniło się w krajach objętych badaniem, ale najczęściej stosowane były systemowe kostykosteroidy, famotydyna, leki przeciwkrzepliwe.

- Z ulgą przyjęliśmy to, że śmiertelność jest niska, jednak zarówno powikłania, jak i objawy wskazują, że COVID-19 nie jest tym samym, co grypa u dzieci i nastolatków" – powiedziała dr Duarte-Salles.

Badanie wykazało również, że najczęstszymi chorobami współistniejącymi u badanych dzieci i nastolatków z COVID-19 były: astma i otyłość. W grupie hospitalizowanej z powodu COVID-19 częściej niż w ogólnej populacji z COVID-19 współwystępowały też choroby rzadkie, w tym choroby neurorozwojowe, nowotworowe i choroby serca.

Źródło: PAP, pediatrics.aappublications.org