Zwolnienie lekarskie na żonę lub partnerkę po porodzie

08.03.2019
Aktualizacja: 08.03.2019 17:12
Zwolnienie na opieką nad kobietą po porodzie
fot. Shutterstock

Jeśli kobieta po porodzie nie może sprawować samodzielnie opieki na dzieckiem i potrzebuje pomocy partnera lub męża, może on skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego udzielanego w związku z porodem lub chorobą członka rodziny. Sprawdź, jakie trzeba wypełnić formalności.

Zwolnienie lekarskie na członka rodziny - jakie formalności trzeba wypełnić?

Zwolnienie lekarskie na żonę lub partnerkę w połogu może wystawić lekarz, który wypisuje kobietę ze szpitala, ginekolog lub lekarz rodzinny. Wystawia się je, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że kobieta będzie potrzebować pomocy, a nie ma żadnych innych osób, które mogłyby zapewnić jej opiekę.

Widniejące na stronie ZUS wytyczne jasno wskazują okoliczności wystawienia takiego zwolnienia: "porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki". Tego typu zwolnienie nie ma nic wspólnego ze zwolnieniem na opiekę nad dzieckiem.

Mężczyzna, który chce otrzymać takie zwolnienie powinien złożyć do swojego zakładu pracy, oprócz zwolnienia, które jest przesyłane elektronicznie, wypełniony druk ZUS Z-15 oraz skrócony akt urodzenia dziecka, potwierdzający ojcostwo. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, dokumenty trzeba dostarczyć bezpośrednio do ZUS.

Ważne

Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad partnerką przysługuje nie tylko małżonkom, ale również parom bez ślubu. Opiekę nad partnerką (lub partnerem) można uzyskać, gdy ma się wspólne dziecko z osobą składającą wniosek.

Zobacz także: Połóg po porodzie. Na co warto się przygotować?

Ile dni można wziąć na opiekę nad żoną/partnerką?

Maksymalny wymiar opieki to 14 dni liczonych ciągiem (czyli także z sobotą i niedzielą), za które partnerowi należy się 80 proc. pensji. Jednak lekarz może wystawić takie zwolnienie na okres krótszy, o ile uzna, że to za zasadne.

Jest to zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS, więc wynagrodzenie za te dni nie przyjdzie wraz pensją, tylko jako osobny przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy można wziąć zwolnienie na opiekę na członkiem rodziny?

Zasiłek opiekuńczy wystawia się, gdy członek rodziny, w tym wypadku kobieta po porodzie, wymaga pomocy, a żaden inny członek rodziny nie może zapewnić jej opieki. W praktyce oznacza to, że we "wspólnym gospodarstwie" nie przebywają osoby zdrowe i dysponujące czasem do stałego opiekowania się członkiem rodziny. Takiej opieki nie mogą sprawować osoby w podeszłym wieku, chore, posiadające gospodarstwo rolne, czy odpoczywające po nocnej zmianie, a także dzieci poniżej 14. roku życia. Tym samym ich przebywanie we wspólnym domu nie odbiera partnerowi kobiety prawa ubiegania się o to zwolnienie.

Dowiedz się także: Zwolnienie lekarskie zamiast pracy? Uwaga! ZUS zaczyna masowe kontrole