Zamknij

Pobyt w szpitalu po porodzie. Zmiana zaleceń z powodu COVID-19

15.10.2021 14:18
Pobyt w szpitalu po porodzie. Zmiana zaleceń z powodu COVID-19
fot. Shutterstock

Pandemia koronawirusa zmieniła dotychczasowe praktyki, jeśli chodzi o długość pobytu matki i dziecka w szpitalu. Jaki wpłynęło to na zdrowie noworodków?

Walka z koronawirusem doprowadziła do wielu zmian, jeśli chodzi o zasady opieki okołoporodowej. Szpitale wprowadziły ograniczenia, jeśli chodzi o wizyty w szpitalu, a także osoby towarzyszące przy porodzie. Matki i zdrowe noworodki wypisywano do domu wcześniej niż przed pandemią. Jak wpłynęło to na zdrowie dzieci?

Skrócony pobyt w szpitalu a zdrowie noworodków. Odkrycie naukowców

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez naukowców z czterech amerykańskich placówek medycznych (Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, Yale School of Medicine, szpitala Nemours duPont w Wilmington oraz firmy Epic Systems Corporation), wcześniejsze wypisy nie miały wpływu na zdrowie dzieci. Ustalenia te dotyczą również dzieci z żółtaczką.

Zdrowe, donoszone noworodki urodzone podczas pandemii COVID-19 przebywały w szpitalu  krócej niż te urodzone przed pandemią, jednak w żaden sposób nie wpłynęło to na stan ich zdrowia i potrzebę ponownej hospitalizacji – wynika z badania.

Do analizy wykorzystano dane dotyczące 202 385 noworodków. Naukowcy porównywali krótkie pobyty w szpitalu po porodzie  (dwie lub mniej nocy po porodzie naturalnym i trzy lub mniej nocy po cięciu cesarskim) oraz ponowną hospitalizację niemowląt (w ciągu tygodnia od wypisu ze szpitala) pomiędzy erą przedpandemiczną (od 1 marca do 31 sierpnia w latach 2017, 2018 i 2019 r.) oraz erą pandemiczną (od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r.).

Okazało się, że krótkie pobyty w szpitalu w czasie pandemii były o połowę częstsze niż wcześniej. W przypadku porodów siłami natury odnotowano znaczący wzrost liczby par matka-dziecko wypisanych po jednej nocy i duży spadek liczby tych, które zostały w szpitalu dwie noce. Podobny wzrost nastąpił dla cięć cesarskich: wzrosła liczba pobytów dwudniowych a istotnie spadła pobytów trzydniowych i czterodniowych.

Jednocześnie badacze zauważyli, że pomimo krótszych pobytów w szpitalu po porodzie liczba ponownych hospitalizacji niemowląt w ciągu tygodnia od wypisu nie wzrosła, a wręcz nieznacznie spadła w czasie pandemii (z 1,2 do 1,1 proc.). Nie było więc związku między skróceniem poporodowego pobytu w szpitalu a problemami ze zdrowiem noworodków.

Jak podaje pismo “Pediatrics”, krótsze pobyty w szpitalu zdrowych i donoszonych niemowląt mogą być równie bezpieczne jak te dłuższe, które praktykowano przed pandemią.
Dr Sara Handley, neonatolożka i główna autor badania mówi – Pandemia COVID-19 zmusiła szpitale do zmiany polityki i procedur związanych z porodami. Jedną z nich jest przyspieszenie wypisów zdrowych i donoszonych noworodków. Był to swego rodzaju naturalny eksperyment, który pozwolił nam porównać sytuację sprzed pandemii z obecną, gdy pandemia trwa.

– Otrzymane wyniki sugerują, że krótszy pobyt w szpitalu po terminowym urodzeniu zdrowego dziecka jest bezpieczny i nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ponownej hospitalizacji niemowlęcia. Choć oczywiście trzeba to jeszcze potwierdzić – dodaje. 

–  Pandemia zmieniła sposób świadczenia opieki zdrowotnej na całym świecie i we wszystkich aspektach. Nasze wyniki sugerują, że wspólnie podjęta przez rodzinę i lekarza decyzja o wcześniejszym wypisie ze szpitala po porodzie jest bezpieczna i nie grozi ponowną hospitalizacją – podkreślają autorzy publikacji

Nowe badania pomogą zredukować koszty opieki poporodowej?

Odkrycie może stanowić podstawę do dyskusji dotyczącej zasad poporodowych wypisów ze szpitala i mogłoby mieć duże implikacje, jeśli chodzi o redukcję kosztów opieki nad matkami i dziećmi. Gdyby zmieniono wytyczne, mogłoby dojść do bardzo znaczącego obniżenia kosztów opieki poporodowej nad matką i dzieckiem, a także poprawy stanu psychicznego matki.

Źródło: PAP,  Katarzyna Czechowicz