Zamknij

Pandemia COVID-19 odbiła się na zdrowiu ciężarnych. „To alarmujące odkrycie”

18.08.2022 09:38

Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje doprowadziły do olbrzymiego długu zdrowotnego wśród pacjentów, w tym kobiet spodziewających się dziecka. Eksperci alarmują: w czasie pandemii nastąpił  wzrost śmiertelności matek z powodu ciążowych i okołoporodowych powikłań

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zdrowie ciężarnych? Badanie
fot. Shutterstock

Ostatnie lata były szczególnie trudne dla osób wymagających opieki medycznej. Ukierunkowanie większości działań systemu ochrony zdrowia na walkę z pandemią doprowadziło do wielu zaniedbań w innych dziedzinach medycyny. Pandemia spowodowała m.in. utrudnienia w dostępie do rutynowej opieki prenatalnej i usług związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, co przełożyło się na słabsze monitorowanie potencjalnych powikłań związanych z ciążą. Przyszłe mamy rzadziej widywały też swoich lekarzy prowadzących. Teraz prowadzone są pierwsze badania dotyczące wpływu tych ograniczeń na zdrowie matek i ich dzieci.

Utrudnienia związane z pandemią COVID-19 realnie wpływają na zdrowie ciężarnych

Naukowcy z Beth Israel Deaconess Medical Center oraz Harvard T.H. Chan School of Public Health postanowili sprawdzić, czy powikłania związane z ciążą i wyniki położnicze zmieniły się podczas pandemii COVID-19 w porównaniu do stanu przed pandemią.

– Przyglądając się zmianom w procedurach porodowych, odsetkowi przedwczesnych porodów i śmiertelności okołoporodowej odkryliśmy zwiększone prawdopodobieństwo zgonu matki podczas hospitalizacji porodowej oraz wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych i krwotoków położniczych. To alarmujące odkrycie. Pokazuje, że ogólne zakłócenia związane z pandemią COVID-19 realnie wpływają na zdrowie ciężarnych – piszą autorzy publikacji

Badanie przeprowadzone w Izraelu było bardzo obszerne. Autorka badań, dr Rose L. Molina i jej współpracownicy przeanalizowali dane zebrane od ponad 1,6 miliona pacjentek, które urodziły dzieci w warunkach szpitalnych w ciągu 14 miesięcy przed pojawieniem się COVID-19 oraz w ciągu pierwszych 14 miesięcy po rozpoczęciu pandemii. Obie grupy nie były istotnie zróżnicowane pod względem wieku, rasy i pochodzenia etnicznego, rodzaju ubezpieczenia i chorób współistniejących.

Badacze odkryli, że w okresie pandemii doszło do redukcji liczby żywych urodzeń na poziomie 5,2 procent. Dalsza analiza wykazała również wzrost zgonów wśród matek podczas hospitalizacji porodowych: z 5,17 zgonów na 100 000 ciężarnych przed pandemią do 8,69 zgonów na 100 000 ciężarnych podczas pandemii. To niewielki, ale statystycznie bardzo istotny przyrost. U rodzących  w czasie pandemii zaobserwowano też większe ryzyko nadciśnienia i krwotoku.

Lekarze alarmują:  ambulatoryjna opieka prenatalna doświadczyła znacznych zakłóceń

Według autorów pracy niepokojące wyniki jednoznacznie dowodzą, iż pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na opiekę położniczą i wyniki związane z ciążą.

– Podczas gdy opieka położnicza w szpitalach pozostała podstawową usługą podczas pandemii COVID-19, to ambulatoryjna opieka prenatalna doświadczyła znacznych zakłóceń. Wiele rutynowych procedur zaczęto wykonywać wirtualnie. Możliwe, że owe zakłócenia i ograniczenia, jakie wiążą się z monitorowaniem ciąży za pośrednictwem teleporad, mogły przyczynić się do nieznacznego pogorszenia wyników związanych z nadciśnieniem ciążowym. Być może na częstsze zaburzenia nadciśnieniowe mógł wpłynąć także odczuwany z powodu pandemii stres – mówi dr Molina.

Działania, które miały minimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, wpłynęły również na skrócenie pobytu w szpitalu po cesarskim cięciu. Pacjentki odczuwały też silny stres związany z restrykcjami dotyczącymi odwiedzin. 

– Ponieważ od jakiegoś czasu obserwujemy znaczący przyrost nowych przypadków COVID-19, ważne jest skupienie się na eliminowaniu zakłóceń związanych z pandemią w opiece położniczej, gdyż realnie przekładają się one na wyniki ciąży – podsumowuje dr Molina.

Źródło: PAP