Nowe standardy opieki okołoporodowej

10.12.2018 12:10
Nowe standardy opieki okołoporodowej
fot. Shutterstock

Ograniczenie interwencji medycznych, promocja karmienia piersią oraz profilaktyka depresji – to zapisy, które znalazły się w nowym standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej. Sprawdź, na co jeszcze warto zwrócić uwagę.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej zapewnia podmiotowe traktowanie, dialog i respektowanie praw pacjenta. Sceptycy ostrzegają, że niektóre przepisy wciąż pozostawiają zbyt szerokie pole do interpretacji. Dowiedz się, jakie są najważniejsze zmiany w standardach opieki okołoporodowej.

Edukacja przedporodowa

Lekarz sprawujący opiekę nad kobietą w ciąży ma obowiązek skierowania pacjentki do położnej POZ na ujednoliconą edukację przedporodową (na indywidualne przygotowanie lub do szkoły rodzenia). Fakt ten musi zostać odnotowany w dokumentacji medycznej. Do tej pory nie wszystkie kobiety wiedziały, że przysługuje im bezpłatna edukacja przedporodowa.

Profilaktyka depresji

Osoba sprawująca opiekę nad kobietą w ciąży ma obowiązek przeprowadzenia badania przesiewowego dotyczącego wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i po porodzie. Ocena ryzyka, według testu depresji Becka, powinna być przeprowadzona: w 11-14 tyg. ciąży, 33-37 tyg. ciąży oraz po porodzie, w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka.

Wybór placówki medycznej

Kobieta ma prawo do wyboru miejsca porodu (warunki szpitalne albo pozaszpitalne) oraz do otrzymania wyczerpującej informacji dotyczącej wybranego miejsca porodu, obejmującej wskazania i przeciwwskazania.

Rekonesans przed porodem

Przed porodem kobieta może odwiedzić placówkę, w której zamierza rodzić, a szpital powinien stworzyć możliwość wypełnienia dokumentacji medycznej i odbycia konsultacji anestezjologicznej jeszcze przed porodem. Wszystko to jednak „w miarę możliwości organizacyjnych”.

Plan porodu

Podczas opieki przedporodowej należy ustalić plan opieki przedporodowej i plan porodu. Plany te dołączane są do indywidualnej zewnętrznej dokumentacji medycznej.

Hospitalizacja po 41. tygodniu ciąży

Usunięto zapis o obowiązkowej hospitalizacji po ukończeniu 41 tyg. ciąży. Rozwiązanie powinno nastąpić przed końcem 42 tyg., ale bez wcześniejszej hospitalizacji, jeżeli nie występują niepokojące objawy zagrażające zdrowiu i życiu matki i dziecka.

Łagodzenie bólu

Rodząca ma prawo do łagodzenia bólu porodowego, ale wciąż nie ma gwarancji dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego (ZZO).

Dowiedz się więcej: Bez znieczulenia. Połowa Polek musi rodzić w bólu przez brak anestezjologów 

Jedzenie w trakcie porodu

W trakcie porodu kobieta może spożywać posiłki, ale za zgodą osoby sprawującej opiekę. „Mamy jednak nadzieję, że większość szpitali zastosuje się do rekomendacji WHO zachęcającej do umożliwiania spożywania posiłków przez rodzące” – napisali na swojej stronie eksperci z Fundacji Rodzić po Ludzku.

Ograniczenie interwencji medycznych

Standard zaleca opiekę nad matką i noworodkiem, przy jednoczesnym położeniu nacisku na ograniczenie niezbędnych interwencji medycznych, w szczególności:

  • amniotomii
  • indukcji porodu
  • stymulacji czynności skurczowej
  • podawania opioidów
  • nacięcia krocza
  • cięcia cesarskiego
  • podawania mleka modyfikowanego

Karmienie piersią

Promocja karmienia piersią rozpoczyna się już w trakcie ciąży, poprzez edukację na temat pozycji do karmienia, prawidłowego przystawienia do piersi, ręcznego odciągania pokarmu.

Mleko modyfikowane wydawane jest za zgodą lekarza lub na prośbę matki. „Liczymy na to, że ukróci to praktykę dokarmiania dzieci mieszanką bez wiedzy i zgody rodziców – co jest częstą praktyką w szpitalach” – podkreśla na swojej stronie Fundacja Rodzić po Ludzku.

Dzieciom przedwcześnie urodzonym lub w sytuacjach, w których matka nie może nakarmić dziecka swoim mlekiem, zaleca się podawanie mleka z banku mleka. Zobowiązuje się szpitale do posiadania sprzętu do odciągania pokarmu (zapis ten będzie obowiązywał od stycznia 2022 r.).

Sytuacja szczególna

Dotychczas obowiązujące „niepowodzenie położnicze” zostaje zastąpione określeniem „sytuacja szczególna”. Pod tym pojęciem należy rozumieć: poronienie, urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi.

Monitorowanie satysfakcji pacjenta

Podmioty udzielające świadczeń są zobowiązane do ustalenia wskaźników opieki okołoporodowej i ich monitorowania, nie rzadziej niż raz w roku.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756) wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku. Treść dokumentu dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ:

Źródło: rodzicpoludzku.pl, matkaprawnik.pl
--------------------------------
zdrowie.radiozet.pl/ka