Zamknij

W ciąży i bez ubezpieczenia. Co przysługuje nieubezpieczonej ciężarnej?

31.08.2018
Aktualizacja: 16.11.2020 13:27

Czy kobieta w ciąży musi mieć ubezpieczenie, by móc korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej? Nie, nie musi. Ciężarne w Polsce chronią przepisy prawa. Każda przyszła mama, nawet ta nieubezpieczona, ma prawo do tego, by odbywać wizyty lekarskie, wykonywać niezbędne badania i korzystać z pomocy specjalistów. Darmowy jest również poród i opieka szpitalna po urodzeniu dziecka. Dowiedz się, na co dokładnie może liczyć nieubezpieczona kobieta, która spodziewa się dziecka?

W ciąży i bez ubezpieczenia. Co przysługuje nieubezpieczonej ciężarnej?
fot. Shutterstock

Czasami zdarza się, że kobieta, która spodziewa się dziecka, nie jest ubezpieczona. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy przed zajściem w ciążę nie pracowała i nie zarejestrowała się w Urzędzie Pracy. To nie oznacza jednak, że będzie pozostawiona sama sobie. W Polsce kobiety w ciąży mogą liczyć na pewne przywileje i ochronę, dzięki czemu przyszłe mamy mogą nie martwić się o opiekę lekarską, poród i okres połogu. W tym czasie będą bowiem mogły swobodnie korzystać z darmowej opieki medycznej.

O prawie do opieki medycznej dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży mówi art. 68 ust. 3 Konstytucji, który stanowi, że państwo ma obowiązek objęcia szczególną opieką zdrowotną dzieci do 18. lat, kobiety w ciąży, w okresie połogu, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Zapis w Konstytucji jest skonkretyzowany przez ustawę o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że opieka medyczna przez cały okres trwania ciąży, poród oraz czas połogu finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków budżetu państwa.

Jak długo kobieta może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uprawnienie kobiety do bezpłatnej opieki zdrowotnej trwa: od czasu, kiedy zajdzie w ciążę, do zakończenia połogu, czyli przez 6 tygodni od dnia porodu.

Opieka lekarska w ciąży bez ubezpieczenia

Kobiecie w ciąży, która nie posiada ubezpieczenia, przysługują takie świadczenia medyczne jak: prowadzenie ciąży, czyli odbywanie regularnych wizyt kontrolnych, niezbędne badania USG i badania laboratoryjne, a także ewentualne badania i zabiegi, które zostały zlecone dla dobra ciąży.

Przyszłej mamie przysługuje również darmowy poród i opieka szpitalna po porodzie, a także opieka w połogu, czyli odbywanie w tym czasie kontrolnych wizyt u lekarza.

Bezpłatny jest również pobyt w szpitalu w czasie ciąży, gdy tego wymaga stan pacjentki, na przykład, gdy ciąża jest zagrożona, przebiega z komplikacjami lub przyszła mama jest ciężko chora.

Przyszła mama, nawet gdy nie jest ubezpieczona, ma również prawo do bezpłatnego korzystania z usług stomatologicznych świadczonych w ramach NFZ oraz do bezpłatnych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń.

Czy szpital ma prawo żądać poświadczenia ubezpieczenia? Nie! Do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej upoważnia kobietę już sam fakt bycia w ciąży. Pracownicy szpitali czy ośrodków zdrowia nie mają prawa do żądania od niej dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnego leczenia. Jedynym dokumentem, jakiego mogą żądać pracownicy szpitali, jest karta przebiegu ciąży, która jest zakładana na pierwszej wizycie przez lekarza ginekologa. Brak tego dokumentu nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia.

Co, jeśli szpital lub inna placówka medyczna odmówi udzielenia pomocy medycznej kobiecie w ciąży? Wtedy należy skontaktować, na przykład telefonicznie, z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu uzyskania pomocy.

Poród bez ubezpieczenia

Kobiecie w ciąży przysługuje darmowy poród i opieka medyczna, ale należy mieć na uwadze kilka ważnych aspektów:

  • Jeśli lekarz w szpitalu stwierdzi, że poród zacznie się dopiero za kilka godzin, to może ciężarnej nie przyjąć do szpitala, a odesłać do domu i poprosić o ponowny przyjazd za kilka godzin.
  • Jeśli odmowa przyjęcia ciężarnej do szpitala podyktowana jest brakiem miejsc, to szpital musi wskazać inną placówkę, która przyjmie pacjentkę i musi zapewnić ciężarnej transport do tej placówki.

Co jednak najważniejsze, szpital absolutnie nie może odmówić ciężarnej przyjęcia w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia czy zagrożenia życia.

Pamiętaj! Pomimo braku ważnego ubezpieczenia kobieta w ciąży jest uprawniona do wszystkich świadczeń zdrowotnych, jakie muszą być jej udzielane ze względu na stan, w którym się znajduje.

Opieka lekarska po połogu

Zgodnie z przepisami kobieta, która zaszła w ciążę i nie posiada ważnego ubezpieczenia, może korzystać z darmowej opieki medycznej w czasie ciąży, porodu i połogu. Po upływie ok. 6. tygodni od porodu (tyle zazwyczaj trwa połóg), ta specjalna ochrona wygasa. Jeśli w tym czasie świeżo upieczona mama nie zostanie ubezpieczona lub nie ubezpieczy się na własną rękę, nie będzie mogła bezpłatnie korzystać z żadnych świadczeń medycznych.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dziecka. Nieubezpieczone dzieci mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej do ukończenia 18. roku życia.

Źródło: infor.pl; wyborcza.biz; mamaprawnik.pl