Zamknij

Ból porodowy zapisany w genach. Tylko 1 kobieta na 100 go nie czuje

28.07.2020 13:11

Ból porodowy może mieć podłoże genetyczne. Naukowcy zbadali kobiety, które w czasie porodu miały różne odczucia bólowe - jedna grupa odczuwała duży ból, inna znacznie mniejszy. Okazało się, że próg bólu kobiet uwarunkowany jest genetycznie i nie mamy wpływu na jego silne lub słabe odczuwanie.

Ból porodowy może być zapisany w genach
fot. Shutterstock

Ból porodowy, choć odczuwany różnie przez kobiety rodzące, jest uznawany za jeden z najgorszych bóli, jakich może doświadczyć kobieta. O bólu porodowym krążą legendy, niektóre kobiety tak się go boją, że rezygnują z posiadania dzieci. 

Niektóre kobiety, choć jest ich znacznie mniej, nie odczuwają silnego bólu podczas porodu. Jak to możliwe? W badaniu opublikowanym w ''Cell Biology'' zespół naukowców pod kierunkiem dr Michaela Lee postanowił zbadać, w jaki sposób zmiany genetyczne mogą wpływać na odczuwanie bólu przez kobietę podczas porodu.

Ból porodowy jest zapisany w genach

Naukowcy zrekrutowali grupę 189 kobiet, które urodziły swoje pierwsze dziecko i nie żądały uśmierzenia bólu podczas nieskomplikowanego porodu drogami natury. Zrekrutowano również grupę kontrolną, składającą się z 33 kobiet, które zdecydowały się na stosowanie leków przeciwbólowych podczas porodu. Testy psychometryczne nie wykazały znaczących różnic między każdą z grup.

Najpierw naukowcy poddali kobiety, które nie stosowały znieczulenia podczas porodu szeregowi testów, w których oceniano progi bólu i tolerancję. Okazało się, że grupa ta miała wyższe progi bólu dla ciepła, zimna i nacisku mechanicznego niż grupa kobiet, które korzystały ze znieczulenia podczas porodu.

Kolejnym krokiem była analiza genetyczna. Spośród 189 kobiet w grupie kontrolnej 158 dostarczyło wysokiej jakości DNA, które zostało poddane analizie. 

Zespół badawczy odkrył, że rzadki allel (rs140124801) w genie KCNG4 był dominujący u mniej więcej 1 na 100 kobiet. W artykule autorzy stwierdzili: ''Odkryliśmy, że kobiety, które posiadają rzadki allel, wykazują znacznie wyższy próg bólu, niż pozostałe kobiety z badanej grupy''. 

Następnie zbadano mechanizm stojący za tym zwiększonym progiem bólu. KCNG4 to gen, który koduje białko (KV6.4), które kontroluje sygnał elektryczny przepływający wzdłuż naszych komórek nerwowych, który przenosi ból. Wariant genetyczny, który znaleziono u niektórych kobiet, prowadzi do powstawania ''defektu'' w tworzeniu się połączenia na komórkach nerwowych. W rzeczywistości ta wada działa jak naturalne znieczulenie zewnątrzoponowe. Do jego włączenia potrzebny jest silny sygnał - taki jak skurcze porodowe. 

Badania nad genetycznym podłożem bólu porodowego mogą okazać się przydatne również w przypadku innych dolegliwości bólowych. Możliwość farmakologicznej manipulacji białkiem KV6.4 mogłaby, zdaniem naukowców, znaleźć zastosowanie w leczeniu bólu w obrębie żeńskich narządów płciowych - na przykład bólu miesiączkowego.

Badanie było przeprowadzone przez naukowców z Addenbrooke's Hospital, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust i University of Cambridge. Ich odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie ''Cell Biology''.