Zamknij

Szybka terapia onkologiczna to szybsze i sprawne leczenie raka

17.06.2019
Aktualizacja: 21.01.2021 10:16

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, które ma na celu przyspieszenie i usprawnienie diagnostyki oraz leczenia nowotworów. Osoby, u których podejrzewa się raka lub została już potwierdzona diagnoza nowotworu złośliwego, otrzymują specjalną kartę, która uprawnia do przyspieszenia procedur medycznych.

Kobieta chora na raka
fot. Shutterstock

Szybka terapia onkologiczna ma na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta onkologicznego przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Z szybkiej terapii onkologicznej mogą korzystać wszyscy pacjenci, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. To rozwiązanie obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

Na czym polega szybka terapia onkologiczna?

W przypadku pacjentów onkologicznych czas ma bardzo duże znaczenie. Od wykrycia raka do wdrożenia leczenia powinno upłynąć jak najmniej czasu – im wcześniej zostanie rozpoczęte leczenie, tym większe szanse na wyleczenie, a nawet przeżycie. To właśnie dla takich pacjentów została stworzona szybka terapia onkologiczna, czyli specjalne organizacyjne rozwiązanie, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy, zapewnia kompleksową opiekę na każdym etapie choroby. Ma na celu poprawę dostępności diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. W uproszczeniu: dzięki szybkiej terapii onkologicznej chorzy na raka mają szybszy i łatwiejszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów.

Korzyści szybkiej terapii onkologicznej:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu;
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta;
 • wprowadzenie szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia;
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych;
 • obniżenie kosztów leczenia, dzięki wykryciu choroby we wczesnym stadium.

Jedną z największych zalet pakietu onkologicznego jest obowiązek przestrzegania przez świadczeniodawców terminów wyznaczonych na wykonanie diagnostyki onkologicznej.

Warto wiedzieć

Czy za szybką terapię onkologiczną trzeba płacić?

Szybka terapia onkologiczna jest realizowana w ramach NFZ, w związku z tym pacjent nie płaci za leczenie.

Jak skorzystać z szybkiej terapii onkologicznej?

 1. Pacjent zgłasza się lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 2. Lekarz rodzinny przeprowadza dokładny wywiad, ocenia dolegliwości i w razie potrzeby zleca wykonanie niezbędnych badań.
 3. Jeśli zachodzi podejrzenie nowotworu złośliwego, lekarz POZ skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa.
 4. Lekarz POZ wystawia pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO. Taką kartę diagnostyki może wydać w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS).
 5. Pacjent może otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego także w szpitalu, jeżeli w wyniku hospitalizacji zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.

Czym jest karta diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego DILO?

Karta diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego DILO jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej, jest własnością pacjenta i zastępuje skierowanie. Kartę wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli podejrzewa u pacjenta nowotwór złośliwy.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej. W karcie znajdują się rubryki, które uzupełniają właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego, dzięki czemu podstawowe informacje o pacjencie znajdują się w jednym miejscu. W karcie znajdują się m.in. diagnoza oraz plan leczenia.

Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu, gdy zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 7 tygodni.

Czym skutkuje otrzymanie karty diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego DILO? Pacjent może w przyspieszonym tempie skorzystać z metod diagnostycznych i leczenia.

W czasie pierwszych 4 tygodni:

 • pacjent czeka na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
 • pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u pacjenta) – maksymalnie 2 tygodnie.

W czasie kolejnych 2 tygodni pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określa stopień zaawansowania choroby. Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. To czas przewidziany na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.

Ważne

Szybka terapia onkologiczna a nawrót choroby

Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego. Po zakończeniu leczenia pacjent wraca pod opiekę lekarza POZ, który na podstawie badań diagnostycznych monitoruje jego stan zdrowia, ale w przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może ponownie otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty w poradni ambulatoryjnej.

ZOBACZ TAKŻE:

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: pakietonkologiczny.gov.pl;