Zamknij

Rak w Polsce: na jakie nowotwory złośliwe zachorują Polacy?

09.09.2020 19:12

Ile osób zachoruje na raka w Polsce? Na jakie nowotwory zachorują kobiety, a na jakie mężczyźni? Ile osób straci życie z powodu choroby nowotworowej? Mamy najnowsze, prognozowane dane dla Polski. 

Nowotwory w Polsce - statystyki
fot. Shutterstock

Rak w Polsce - na jakie nowotwory zachorują Polki i Polacy?

Z prognoz opracowanych przez European Cancer Information System (ECIS) na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że w całym 2020 roku na raka zachoruje ponad 196 tys. osób, 118 tys. osób umrze wskutek choroby nowotworowej.

Najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród kobiet będzie rak piersi (ponad 25 proc. wszystkich nowotworów złośliwych kobiet), a na drugim miejscu rak płuc (11, proc.). Według ECIS wiele Polek zachoruje również na raka jelita grubego (według prognoz będzie to 11 proc. wszystkich diagnozowanych nowotworów złośliwych), raka trzonu macicy (10 proc.) i raka jajnika (ponad 4 proc.).

Z wyliczeń European Cancer Information System (ECIS) wynika, że w 2020 roku najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn będzie rak płuca (18,5 proc. wszystkich postawionych diagnoz), a dalej rak prostaty (ponad 18 proc.), rak jelita grubego (15 proc.), rak pęcherza (prawie 9 proc. i rak żołądka (nieco ponad 4 proc.).

Analitycy postanowili również sprawdzić, jakie nowotwory złośliwe dominują w poszczególnych grupach wiekowych. Z danych statystycznych wynika, że najwięcej osób w Polsce w wieku 0-44 (w przypadku obu płci) zachoruje na raka piersi. U osób starszych w wieku 45-64 lat najczęściej diagnozowanym w 2020 roku nowotworem będzie rak płuca - to samo dotyczy seniorów w wieku 65+.

Rak w Polsce - jak wypadamy na tle Europy?

Z opublikowanych prognoz European Cancer Information System (ECIS) wynika, że w całej Unii Europejskiej tylko w 2020 roku zdiagnozowanych zostanie łącznie około 2,7 mln nowych zachorowań na różne rodzaje raka, a 1,3 mln osób umrze z powodu choroby nowotworowej.

Tak jak w Polsce, w całej Unii Europejskiej, najczęściej występującym nowotworami u kobiet ma być rak piersi (29 proc. nowych zachorowań), natomiast wśród mężczyzn będzie to rak prostaty (23 proc. nowych przypadków).

Jeśli chodzi o prognozowaną umieralność na raka, to największy udział mają w niej mieć: rak piersi w przypadku kobiet (16,5 proc. wszystkich zgonów) i rak płuca (24 proc. zgonów) w przypadku mężczyzn.

Z analizy ECIS wynika, że Polska wypada lepiej niż większość krajów UE pod względem wskaźnika częstości zachorowań na raka. W Polsce, w 2020 r., ma on wynieść 535,6 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców, a średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 569,1 nowych zachorowań na 100 tys. osób.

Natomiast pod względem umieralności z powodu raka Polska wypada gorzej niż większość krajów UE. Wskaźnik umieralności dla Polski oszacowano na poziomie 331,4 zgonów na 100 tys. osób, a prognozowana średnia dla UE wynosi 263,6 zgony na 100 tys. mieszkańców.

Prognozy, chociaż opracowane przez specjalistów, są obarczone marginesem błędu, dlatego powinny być traktowane jako analiza sytuacji związanej chorobami nowotworowymi na przestrzeni lat. Sytuacja ta zmienia się jednak dynamicznie i mają na to wpływ różne czynniki - z jednej strony lepsze metody diagnostyczne, a w wielu przypadkach także nowe metody leczenia, a z drugiej strony nieoczekiwana pandemia, które skutkiem może być późniejsze wykrycie nowotworów.

ZOBACZ: Nie odkładaj badań na później, po pandemii, bo rak płuc nie czeka - apeluje prof. Orłowski

Źródło: European Cancer Information System (ECIS)