Zamknij

Praca na nocną zmianę zwiększa ryzyko zachorowania na raka

09.03.2021 15:32
Praca na nocną zmianę
fot. Shutterstock

Praca na nocną zmianę zaburza naturalny 24-godzinny rytm aktywności genów związanych z rakiem - wynika z najnowszych badań. To ważne ustalenie.

W mózgu istnieje centralny zegar dobowy, ale prawie każda komórka ciała ma również swój własny chronometr. Ten zegar komórkowy obejmuje geny, których ekspresja jest rytmiczna, co oznacza, że poziom aktywności zmienia się w zależności od pory dnia i nocy. Naukowcy postawili hipotezę, że ekspresja genów związanych z rakiem także może być rytmiczna, a praca na nocną zmianę może zakłócać zegar.

Nocna praca a rak

Badacze z Washington State University Health Sciences Spokane przeprowadzili eksperyment na grupie 14 ochotników z symulowaną pracą zmianową w laboratorium snu. Połowa uczestników badania ukończyła symulowany trzydniowy program zmiany nocnej, podczas gdy druga połowa realizowała symulowany program prac dziennych.

Po zakończeniu zmiany wszyscy ochotnicy utrzymywani byli w rutynowym protokole, który jest używany do badania biologicznych rytmów generowanych wewnętrznie przez ludzi, niezależnie od wpływów zewnętrznych. Spędzili 24 godziny byli bez snu, w pozycji półleżącej, przy stałej ekspozycji na światło i w temperaturze pokojowej. Co godzinę otrzymywali identyczne przekąski, a co trzy godziny pobierano im próbkę krwi do badań.

Analiza białych krwinek wykazała, że rytmy wielu genów związanych z rakiem były inne podczas nocnej i pracy dziennej. Podczas zmiany nocnej geny związane z naprawą DNA, które wykazywały wyraźne rytmy w warunkach zmiany dziennej, straciły swoją rytmiczność. Białe krwinki wyizolowane z krwi uczestników nocnej zmiany wykazywały więcej dowodów na uszkodzenie DNA niż te pochodzące od uczestników zmiany dziennej. Co więcej, po wystawieniu przez naukowców izolowanych białych krwinek na promieniowanie jonizujące o dwóch różnych porach dnia, komórki napromieniowane wieczorem wykazywały zwiększone uszkodzenia DNA podczas nocnej zmiany w porównaniu z dzienną zmianą. Oznaczało to, że białe krwinki uczestników nocnej zmiany były bardziej podatne na zewnętrzne uszkodzenia spowodowane promieniowaniem, znanym czynnikiem ryzyka uszkodzenia DNA i raka.

Pracownicy zmiany nocnej byli zatem bardziej podatni na uszkodzenia DNA, mając jednocześnie osłabione mechanizmy naprawcze. Wyniki opublikowano w Journal of Pineal Research.

Źródło: sciencedaily.com