Zamknij

Nowa lista substancji rakotwórczych. UE wprowadza ważne zmiany

Monika Piorun
26.10.2017 14:05
Nowa lista substancji rakotwórczych. UE wprowadza ważne zmiany
fot. East News

Parlament Europejski dodał aż 11 nowych substancji do wykazu składników sprzyjających chorobom nowotworowym. Zdaniem unijnych urzędników wprowadzone regulacje mogą w ciągu najbliższych 50 lat ograniczyć liczbę przedwczesnych zgonów o 100 tys.

Regulacje ustanawiają maksymalne dopuszczalne stężenia rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Ich ograniczenie ma się przyczynić do znacznego zmniejszenia liczby pracowników zapadających na choroby nowotworowe. Zwykle limity wyrażone są w miligramach na metr sześcienny powietrza.

Które szkodliwe substancje będą odtąd uważane za rakotwórcze?

Składnik ten występuje nie tylko w produkcji przemysłowej, ale i w wielu towarach spożywczych - głównie produktach ziemniaczanych i zbożowych. Powstaje w wysokich temperaturach, w trakcie podgrzewania, smażenia lub pieczenia i jak udało się potwierdzić naukowo - może być rakotwórczy. Najczęściej można go znaleźć w chipsach, frytkach, wszelkiego rodzaju plackach, płatkach śniadaniowych a nawet w rozpuszczalnej kawie czy herbatnikach. Unijne przepisy ułatwią określenie maksymalnego stężenia tych substancji - zarówno w produktach spożywczych, jak i naszym otoczeniu.

  • bromek winylu (bromoeten)

Ten bezbarwny, łatwopalny gaz o silnym, intensywnym zapachu, stosowany jest w trakcie produkcji m.in. środków farmaceutycznych, polimerów i pestycydów (fumigantów). Jeśli jego stężenie jest zbyt wysokie, może prowadzić do zawrotów głowy, uczucia senności a nawet utraty przytomności.

  • tlenek etylenu (oksiran)

W bezpośrednim kontakcie z tlenkiem etylenu - oksiranem - używanym m.in. jako środek grzybobójczy lub do sterylizacji gazowej sprzętu medycznego (a także obecnym w składzie wielu farmaceutyków i przypraw), mogą ucierpieć nasze oczy. Oprócz uczucia pieczenia powiek, łzawienia lub różnego rodzaju obrzęku może grozić nam nawet trwała ślepota.

  • hydrazyna

Silnie trująca substancja, obecna m.in. w paliwach rakietowych, stosowana jest także jako odczynnik do wykrywania aldehydów, ketonów i cukrów. Wchłania się dobrze przez skórę. Jest łatwopalna i żrąca. Może doprowadzić do wybuchu w obecności metali lub utleniaczy.

  • włókna ceramiczne ogniotrwałe

Służą jako zamienniki azbestu do produkcji materiałów termoizolacyjnych a także płyt, tektur, papieru, mat, koców, taśm i sznurów. Na ich szkodliwe działanie narażone są głównie osoby pracujące przy wytwarzaniu towarów, w składzie których obecne są włókna ceramiczne ogniotrwałe.

  • pył krzemionkowy

Często stosuje się go jako zamiennik cementu, m.in. podczas produkcji betonu, zapraw, wyrobów gumowych a także podczas wytwarzania farb, zapałek, materiałów ochronnych dla hutnictwa a także materiałów ceramicznych stosowanych do ociepleń.Oprócz wyżej wymienionych substancji, które uznano za rakotwórcze, Parlament Europejski zdecydował się zmienić dopuszczalne limity dotyczące pyłów powstałych w trakcie cięcia drewna a także chlorku winylu pochodzącego z produkcji materiałów PCV.

Zmiany dotyczące nowego wykazu substancji rakotwórczych dotyczą głównie pracowników sektora budowlanego, chemicznego, drzewnego i tekstylnego. Pracodawcy będą musieli identyfikować i oceniać zagrożenia dla pracowników, którzy są narażeni na działanie tych substancji, i podjąć środki zapobiegawcze.

Zobacz także

W UE rak jest główną przyczyną zgonów związanych z pracą

Do najczęstszych nowotworów, klasyfikowanych jako "rak zawodowy" zalicza się m.in. raka płuc, międzybłoniaka (spowodowanego działaniem cząstek azbestu) a także raka pęcherza moczowego. Każdego roku aż 53 proc. zgonów związanych z pracą przypisuje się nowotworom. To niezwykle wysoki wskaźnik, ponieważ zgony spowodowane chorobami układu krążenia stanowią tylko 28 proc. a chorobami układu oddechowego - tylko 6 proc.

Osiągnięcie konsensusu dotyczącego nowych, unijnych dyrektyw w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych, sprzyjających powstawaniu tych chorób, zajęło urzędnikom aż 10 lat. Jak wyjaśnia Marita Ulvskog (z partii Socjaliści i Demokraci):

Pracownicy muszą wiedzieć, że są chronieni. 

Rak jest największym zabójcą w miejscu pracy i nadal będziemy z nim walczyć.

Za przyjęciem zmian na liście substancji uznawanych przez UE za rakotwórcze głosowało 540 europosłów. 119 osób wstrzymało się od głosu a 6 polityków było przeciw. Po zatwierdzeniu przez Radę UE nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po publikacji.

Zobacz także

___

zdrowie.radiozet.pl/pap/π