Zamknij

Leczenie nowotworów neuroendokrynnych trzustki: odkryto nową, skuteczną metodę

07.06.2022 14:14

Nowotwory neuroendokrynne trzustki mogą przez lata rozwijać się bezobjawowo, co bardzo utrudnia terapię. Naukowcy odkryli kombinację leków, która skutecznie hamuje rozwój tego nowotworu. To szansa na efektywne leczenie choroby

Odkryto nowe leki na nowotwór neuroendokrynny trzustki
fot. Shutterstock

Nowotworami neuroendokrynnymi (w skrócie NET) nazywamy grupę nowotworów, które wywodzą się z komórek neuroendokrynnych, w których wytwarzane są hormony i związki aktywne biologicznie. Większość guzów neuroendokrynnych zlokalizowana jest w przewodzie pokarmowym (jelita, trzustka, żołądek). Nowotwory o podłożu hormonalnym różnią się od innych, przede wszystkim nietypowymi objawami lub ich brakiem. Guzy te rosną znacznie dłużej, niekiedy przez lata nie powodując żadnych dolegliwości. U chorego mogą też wystąpić objawy, które często przypisujemy innym chorobom. To między innymi:

  • problemy z oddychaniem
  • objawy imitujące zespół jelita drażliwego
  • uderzenia gorąca
  • skurcze mięśni
  • niewyjaśniony niepokój
  • zaczerwienienia skóry

Regularne powtarzanie się tych symptomów to sygnał, którego nie powinniśmy lekceważyć.

Leczenie nowotworów neuroendokrynnych trzustki

Guzy neuroendokrynne można skutecznie leczyć, o ile są wykryte na wczesnym etapie. Niestety, niemal u 60 proc. pacjentów nowotwór rozpoznawany jest w stadium z przerzutami do innych organów. Najlepszą metodą leczenia choroby jest operacja. Terapia wymaga współpracy  wielu specjalistów (m.in. endokrynologa, onkologa, chirurga). W leczeniu wykorzystywane są również analogi somatostatyny (leki hormonalne o właściwościach przeciwnowotworowych).

O ile na wczesnym etapie choroby dostępne są różne formy leczenia, w przypadku zaawansowanego nowotworu rokowania mogą być niepomyślne. Niektórzy pacjenci poddawani są chemioterapii (w przypadku guzów cechujących się wysoką zdolnością do szybkich podziałów komórkowych). W leczeniu wykorzystuje się m.in. temozolomid.

Nukowcy z Yale Cancer Center i Yale New Haven Health's Smilow Cancer Hospital odkryli nową skuteczną kombinację leków. Lekarze dowiedli, że pacjenci z guzami neuroendokrynnymi trzustki leczeni kombinacją kapecytabiny i temozolomidu mają dłuższe przeżycia bez progresji choroby niż osoby leczone samym temozolomidem.

Nowa kombinacja leków może przedłużyć życie wielu pacjentom

Badanie fazy 2. obejmujące 144 pacjentów porównywało działanie samego temozolomidu z działaniem temozolomidu w skojarzeniu z kapecytabiną. Jak się okazało, kapecytabina z temozolomidem dawała dłuższe przeżycie bez progresji, lepszą odpowiedź na leczenie i dłuższe całkowite przeżycie niż sam temozolomid. Okazało się także, że niedobór enzymu naprawy DNA, metylotransferazy metyloguaniny (MGMT), w tkance guza jest związany ze zwiększoną odpowiedzią na leczenie.
– Ta kombinacja przyniosła najdłuższe wskaźniki przeżycia bez progresji i najwyższe wskaźniki odpowiedzi, jakie zaobserwowano w jakimkolwiek badaniu tego typu u pacjentów z NET trzustki – powiedziała Pamela Kunz, profesor w Yale School of Medicine, dyrektor Center for Gastrointestinal Cancers w Smilow Cancer Hospital i Yale Cancer Center oraz główna badaczka badania klinicznego.

Jak wskazują badacze, połączenie kapecytabiny i temozolomidu powinno zostać włączone jako standardowa opcja leczenia u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami neuroendokrynnymi trzustki.

Autor: Paweł Wernicki/PAP, onkolmed.pl, onkol.kielce.pl