Coraz więcej Polaków choruje na raka. Niepokojący raport

25.11.2019 13:40
Kobieta chora na raka
fot. Shutterstock

W Polsce mieszka ok. 38 mln ludzi, z czego 1 mln to osoby chore na raka. Liczba chorych stale rośnie. Z roku na rok przybywa Polaków, którzy muszą leczyć się z powodu nowotworów złośliwych, a to problem zarówno medyczny, jak i społeczny. Jak wynika z raportu ekspertów Uczelni Łazarskiego, na najnowsze, jeszcze nierefundowane leki onkologiczne należałoby wydawać ok. 1 mld złotych rocznie.

W Polsce stale zwiększa się liczba pacjentów onkologicznych. Z chorobą nowotworową rozpoznaną w ciągu ostatnich 15 lat żyje w Polsce co najmniej 1 mln osób. Liczba chorych będzie stale rosła, bo nie tylko zwiększa się ilość zachorowań, ale wydłuża się także czas przeżycia chorych.

Zwiększa się ilość chorych na raka w Polsce

Według danych Krajowego rejestru Nowotworów w 2016 roku choroby nowotworowe różnego typu zdiagnozowano u ponad 164 tys. Polek i Polaków. To ponad 5 tys. więcej chorych w porównaniu z 2014 rokiem. Niestety, eksperci prognozują podobne tempo wzrostu zachorowań w kolejnych latach. Szacuje się, że za 10 lat, czyli w roku 2029 nowotwory zostaną wykryte u 220 tys. rodaków.  

Autorzy raportu ''Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów'', eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, uważają, że za rosnącą liczbę zachorowań na raka odpowiada zarówno starzenie się społeczeństwa (czas życia wydłuża się), jak i ciągłe narażenie na czynniki kancerogenne, co związane jest ze stylem życia współczesnego człowieka. 

Chociaż zwiększa się przeżywalność pacjentów onkologicznych, to Polska wciąż odbiega od innych krajów pod względem skuteczności leczenia wielu nowotworów litych i nowotworów hematologicznych. 

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Maciej Krzkowski podkreśla w raporcie, że lepsze rokowania chorych zależą od optymalnego wykorzystania profilaktyki nowotworów, wczesnego ich wykrywania oraz zastosowania nowych metod leczenia.

Podczas gdy w Polsce podstawowymi metodami leczenia nowotworów są operacje, radioterapia oraz farmakoterapia, to w wielu innych państwach pacjenci onkologiczni mają dostęp najnowszej generacji leków onkologicznych. Nowe leki dają szanse zwiększenia przeżycia i poprawy jakości życia również w przypadku pacjentów z zaawansowanymi nowotworami i nawrotem choroby.

- Przyjrzeliśmy się najnowszym terapiom, jeszcze niedostępnym w Polsce, rekomendowanym dla dwunastu najczęstszych nowotworów litych i hematologicznych, których stosowanie może przynieść pacjentom znaczącą poprawę stanu zdrowia - podkreśla dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Wśród 12 schorzeń onkologicznych znalazły się takie jak rak płuca, jelita grubego, piersi, prostaty i pęcherza moczowego oraz chłoniaki, białaczki i szpiczak. Razem przypada na nie 90 tys. zachorowań, czyli 60 proc. wszystkich wykrywanych ostatnio nowotworów.

Autorzy raportu wybrali do analizy 30 nowych leków, w tym tych stosowanych w leczeniu schorzeń onkologicznych, które można byłoby zastosować do 2021 roku u ok. 23 tys. pacjentów onkologicznych. Ocenili przy tym, że ich udostępnienie dla polskich pacjentów wiązałoby się z kosztem ok. 1 mld zł rocznie, gdyby zostały wprowadzone do użytku jednocześnie. Niestety jest to kwota znacząca i przekraczająca obecne możliwości opieki medycznej w Polsce.

Źródło: pap.pl