Zamknij

Wylew krwi do mózgu: podstawą jest szybka pomoc. Jak rozpoznać objawy wylewu?

07.05.2018
Aktualizacja: 06.11.2020 10:53

Wylew krwi do mózgu zdarza się zarówno u osób starszych, jak i młodych. To wyjątkowo poważny stan zagrażający bezpośrednio życiu człowieka. Charakterystyczne objawy wylewu to osłabienie mięśni twarzy i niedowład kończyny, a także zaburzenia widzenia i koordynacji ruchowej oraz ogromny ból głowy. Dowiedz się, jakie są szanse na dojście do zdrowia po wylewie.

Wylew krwi do mózgu: podstawą jest szybka pomoc. Jak rozpoznać objawy wylewu?
fot. Shutterstock

Wylew krwi do mózgu to krwotoczny udar mózgu. Powstaje w wyniku pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylania się krwi poza naczynie, w wyniku czego krew nie dociera do tkanki mózgowej w obszarze zaopatrywanym przez pękniętą tętnicę. Co ważne, krew wydostająca się z uszkodzonego naczynia niszczy okoliczną tkankę nerwową i powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki, a to z kolei zaburza czynność całego mózgu.

Udar krwotoczny różni się znacznie od udaru niedokrwiennego (tzw. zawał mózgu), który powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu w krew staje się niedrożna i krew nie może przez nią przepłynąć lub przepływa w niewystarczających ilościach, by komórki mózgu otrzymały jej tyle, ile potrzebują.

Udary krwotoczne podzielić można na:

 • krwotoki śródmózgowe, gdy uszkodzone naczynie znajduje się wewnątrz mózgu. Do głównych przyczyn wylewu śródmózgowego zalicza się wieloletnie nadciśnienie tętnicze, które prowadzić może do powstawania tzw. mikrotętniaków, których ściany podatne są na pękanie.  
 • krwotoki podpajęczynówkowe, gdy uszkodzone naczynie znajduje się na powierzchni mózgu, a krew gromadzi się pomiędzy mózgiem a otaczającą go ochronną błoną pajęczą. Wylew powodowany jest zazwyczaj pęknięciem większego tętniaka lub naczyniaka będącego efektem wrodzonej wady ściany naczynia.

Udary krwotoczne mózgu są z reguły znacznie poważniejsze niż udary niedokrwienne. Częściej kończą się śmiercią lub znaczną niepełnosprawnością osoby, którą dotknie wylew. Możliwości leczenia udarów krwotocznych są również bardziej ograniczone.

 Zobacz: Alex Ferguson w ciężkim stanie po wylewie krwi do mózgu - jego stan jest bardzo poważny

Objawy wylewu krwi do mózgu

Objawy wylewu zależą od tego, która część mózgu została uszkodzona, czyli do którego obszaru dostała się krew. Objawy mogą nasilać się i słabnąć lub całkowicie ustępować w ciągu kilku godzin, a następnie ponownie przybierać na sile. Niestety, do ok. 1/3 udarów dochodzi w czasie snu, a chory stwierdza objawu po przebudzeniu.

Do charakterystycznych objawów wylewu zalicza się:

 • silny ból głowy;
 • drgawki;
 • wymioty;
 • zawroty głowy;
 • rozwijający się powoli połowiczny niedowład ciała po stronie przeciwnej do tej strony mózgu, gdzie doszło do udaru;
 • osłabienie (niedowład mięśni twarzy objawiający się wyraźną asymetrią);
 • zaburzenia mowy (osłabienie) mięśni języka i gardła;
 • niedowład kończyny górnej i dolnej;
 • zaburzenia koordynacji ruchów;
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia lub utrata przytomności, a nawet śpiączka (w przypadku masywnego udaru), której towarzyszą głęboki, nieregularny oddech, rozszerzenie i sztywność źrenic.

To niezwykle ważne, by pamiętać, że każdy udar mózgu, nawet z niewielkimi objawami, jest stanem zagrożenia życia. Występowanie wymienionych powyżej objawów jest wskazaniem do jak najszybszej hospitalizacji. Jeśli chory jest w stanie sam rozpoznać objawy, powinien szybko wezwać pogotowie. W skrajnych przypadkach ta odpowiedzialność spada na rodzinę i inne osoby z otoczenia.

Jak najszybsze dotarcie do szpitala i udzielenie fachowej pomocy choremu może uchronić go przed śmiercią lub ciężką niepełnosprawnością.

Masz objawy udaru mózgu? Nie wsiadaj za kierownicę! Wezwij pogotowie i czekaj na specjalistyczną pomoc.

Przyczyny wylewu krwi do mózgu

Przyczyn wylewu krwi do mózgu może być wiele, są one jednak często uzależnione od wieku. U dzieci pęknięcia naczyń powodowane są na przykład przez tętniaki, choroby krwi i urazy. Osoby młode mogą doznać wylewu powodowanego przez nadciśnienie tętnicze, a nawet alkohol i narkotyki.

U osób dojrzałych oraz starszych przyczyną krwawienia do mózgu może być nadciśnienie tętnicze, malformacja naczyniowa, tętniaki, zmiany zapalne w naczyniach mózgowych oraz guzy mózgu. Niektóre nowotwory, takie jak rak oskrzeli, czerniak, rak jasnokomórkowy nerek, rak tarczycy, dają przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego i powodują krwawienie śródczaszkowe.

Rozpoznanie wylewu krwi do mózgu

Lekarz stawia diagnozę na podstawie występujących u chorego objawów, a także obrazu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Badanie metodą tomografii komputerowej pozwala na rozróżnienie udaru krwotocznego od niedokrwiennego, co ma ogromne znaczenie w ustalaniu sposobu leczenia. Tomografia pomaga także ustalić, czy chory nie ma obrzęku mózgu lub innych zmian, które wymagają specjalnego postępowania.

Zobacz także

Leczenie wylewu krwi do mózgu

Leczenie na początkowym etapie nastawione jest przede wszystkim na zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych chorego. Polega to przede wszystkim na podaniu kroplówki, tlenu lub podłączeniu do respiratora. Postępowanie zależy od stanu osoby, u której stwierdzono udar.

Jeśli wylew krwi do mózgu spowodował niebezpieczny wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki, to konieczny bywa zabieg chirurgiczny. Gdy przyczyną krwawienia śródczaszkowego jest naczyniak mózgu, to wykonuje się zazwyczaj zabieg wewnątrznaczyniowy.

Gdy stan chorego się ustabilizuje, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego planu postępowania. Osoby po udarze wymagają bowiem specjalnego żywienia i intensywnej rehabilitacji. Zabiegi te pozwalają na ograniczenie niepełnosprawności po wylewie krwi do mózgu. U niektórych chorych skutkiem udaru może być afazja, czyli trudności w mówieniu lub rozumieniu mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodka mowy w mózgu. Chory z afazją może mieć także problemy w rozpoznawaniu imion i nazw przedmiotów.

Niestety, na chorych po udarze czeka zazwyczaj ciężka praca. W zależności od uszkodzeń mózgu, do których doszło na skutek wylewu, mogą mieć problemy z mową i poruszaniem się. W niektórych przypadkach konieczna jest nauka siadania, chodzenia i mówienia od podstaw. To ogromne wyzwanie fizyczne i psychiczne dla chorych i ich opiekunów.

Udary krwotoczne są częstszą przyczyną śmierci niż udary niedokrwienne mózgu. Pozostawiają po sobie również większe spustoszenie. Wielu chorych do końca życia zmaga się z mniejszą lub większą niepełnosprawnością.

Zobacz także

Źródło: udar.mp.pl/udar-mozgu

________

zdrowie.radiozet.pl/nk