Zamknij

Naukowcy: mieszkanie w tych warunkach chroni przed udarami mózgu

04.10.2021 14:50
Naukowcy: mieszkanie w tych warunkach chroni przed udarami mózgu
fot. Shutterstock

Udar, czyli wylew krwi do mózgu, może zdarzyć się zarówno starszym, jak i młodym osobom. Stan ten zagraża życiu człowieka i bardzo często wywołuje groźne powikłania (takie jak zaburzenia ruchowe, niedowład kończyn oraz silne bóle głowy). Po udarze pacjenci dochodzą do siebie latami. Niestety, w niektórych przypadkach nawet leczenie i rehabilitacja nie są w stanie przywrócić choremu pełni zdrowia.

Naukowcy odkryli, że poza znanymi czynnikami ryzyka (takimi jak palenie, wysokie ciśnienie krwi, wysoki cholesterol i brak aktywności fizycznej), istnieje jeszcze jedna przyczyna zwiększająca ryzyko udaru. Według badaczy wysokość, na której mieszkamy, może chronić przed udarem.

Życie na dużej wysokości zmniejsza ryzyko udaru

Jak informuje pismo „Frontiers in Physiology" osoby, które zamieszkują na większych wysokościach, mają niższe ryzyko udaru i zgonów związanych z udarem. Efekt ochronny jest najsilniejszy dla wysokości od 2000 do 3500 metrów.Naukowcy z Ekwadoru porównali częstość hospitalizacji i zgonów związanych z udarem u osób żyjących na czterech różnych wysokościach w Ekwadorze, analizując dane zebrane w ciągu 17 lat i dotyczące ponad 100 000 pacjentów z udarem. Podczas analizy brano pod uwagę niską wysokość (poniżej 1500 metrów), umiarkowaną wysokość (1500-2500 metrów), dużą wysokość (2500-3500 metrów) i bardzo dużą wysokość (3500-5500 metrów).

Wyniki pokazały, że ludzie żyjący na większych wysokościach (powyżej 2500 metrów) mieli tendencję do doznawania udaru mózgu w późniejszym wieku w porównaniu z osobami na niższych wysokościach. Osoby mieszkające na większych wysokościach rzadziej trafiały do szpitala lub umierały z powodu udaru mózgu. Jednak ten efekt ochronny był większy między 2000 a 3500 metrów i zmniejszył się nieco powyżej 3500 metrów.

Jak dostęp do tlenu wpływa na działanie układu krwionośnego? Naukowcy wyjaśniają

Osoby mieszkające na wyższej wysokości mają ograniczony dostęp do tlenu, do czego musiały się przystosować. Według ekwadorskich naukowców u osób tych  łatwiej rozwijają nowe naczynia krwionośne, co może pomóc przezwyciężać uszkodzenia związane z udarem. Mieszkańcy żyjący w wyżej położonych miejscach mogą również mieć w mózgu bardziej rozwiniętą sieć naczyniową, która pomaga im maksymalnie wykorzystać pobierany tlen, ale również mogłaby chronić ich przed najgorszymi skutkami udaru.

Jak przyznaje prof. Ortiz-Prado – główną motywacją naszej pracy było podniesienie świadomości problemu, który jest bardzo mało zbadany” – wyjaśnił profesor Esteban Ortiz-Prado z Universidad de las Americas w Ekwadorze, główny autor badania.

Ponad 160 milionów ludzi żyje na wysokości powyżej 2500 metrów i jest bardzo mało informacji dotyczących różnic epidemiologicznych dotyczących udaru na wysokości. Chcieliśmy przyczynić się do poszerzenia nowej wiedzy o populacji, która jest często uważana za taką samą co żyjąca na poziomie morza, a z fizjologicznego punktu widzenia bardzo się od niej  różni – dodaje.

Źródło: PAP