Zamknij

Obniżone IQ – to może cię dotknąć po COVID-19

27.07.2021
Aktualizacja: 27.07.2021 16:18
COVID-19 może mieć wpływ na IQ
fot. Shutterstock

Wyniki testów na inteligencję u osób, które przechorowały COVID-19, zwłaszcza jeśli wiązało się to z pobytem w szpitalu i podłączeniem do respiratora, były niższe niż w przypadku tych, którzy uniknęli zakażenia – donoszą brytyjscy naukowcy. Może mieć to związek z tzw. długim covidem.

Wyniki badania nt. obniżonych wyników testów na inteligencję u osób, które przechorowały COVID-19, opublikowano właśnie na łamach pisma naukowego „The Lancet”. Przeprowadzili je naukowcy z Imperial College London, Kings College London oraz uniwersytetów w Cambridge, Southampton i Chicago. Od stycznia do grudnia 2020 r. przetestowano 81 337 osób w ramach Wielkiego Brytyjskiego Testu Inteligencji.

Kłopoty z rozwiązywaniem problemów po COVID-19

Wśród ponad 80 tys. testowanych osób było prawie 13 tys. tych, które przeszły zakażenie koronawirusem. Po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, płeć, język ojczysty i poziom wykształcenia naukowcy odkryli, że ci, którzy przeszli zakażenie SARS-CoV-2, w porównaniu z niezakażonymi osiągały relatywnie słabsze wyniki w zadaniach wymagających rozumowania, planowania i rozwiązywania problemów.

– Wyniki te są zbieżne z doniesieniami o „długim covidzie”, w przypadku którego powszechne są tzw. mgła mózgowa, kłopoty z koncentracją i trudności ze znalezieniem właściwych słów – wskazują badacze.

Relatywnie najgorzej wypadły osoby, które w czasie choroby wymagały podłączenia do respiratora – zaobserwowano u nich spadek IQ odpowiadający 7 punktom w testach mierzących iloraz inteligencji. To więcej niż u osób, które w przeszłości doznały udaru. Jedną z możliwych przyczyn było to, że obserwowane kłopoty poznawcze były związane z wciąż trwającymi objawami zakażenia koronawirusem – były to podwyższona temperatura lub problemy z oddychaniem. Poza tym prawie 5 proc. uczestników badania, którzy przeszli zakażenie, wciąż zgłaszało tzw. objawy rezydualne (resztkowe) po COVID-19.

Ostrożnie z wnioskami, trzeba dalszych badań – apelują naukowcy

Autorzy badania zalecają, by ostrożnie wyciągać daleko idące wnioski z wyników testów i że konieczne są jeszcze badania obrazujące mózg pacjentów po COVID-19. Podkreślają jednak, że otrzymane wyniki powinny stać się początkiem i zachętą do dalszych badań.

– Sądzimy, że prawdopodobnie na wyniki testów wpłynęły też inne czynniki niż COVID-19, np. wcześniejsze badania u pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób układu oddechowego nie tylko wykazują obiektywne i subiektywne deficyty poznawcze, ale sugerują, że u niektórych utrzymują się one nawet przez pięć lat – wskazują naukowcy.

Badacze podkreślają, że tylko 275 uczestników wypełniło test inteligencji zarówno przed, jak i po zachorowaniu na COVID-19, co ogranicza możliwości wyciągania jednoznacznych wniosków na temat przyczyn i skutków. Z drugiej strony jednak, duży i zróżnicowany społeczno-ekonomicznie przykrój badanej grupy umożliwił włączenie do analizy wielu potencjalnie zakłócających zmiennych, co w pewien sposób łagodzi możliwość, że obserwowane różnice w poziomie IQ były obecne przed zakażeniem koronawirusem.

Źródło: PAP/Bartłomiej Niedziński, Thelancet.com