Zamknij

Alzheimer: stadia choroby. Objawy na poszczególnych etapach

17.01.2022
Aktualizacja: 17.01.2022 18:40

Od problemów z pamięcią do utraty zdolności chodzenia, ubierania się, komunikowania się z otoczeniem — choroba Alzheimera przebiega w kilku stadiach, które charakteryzują się różnymi objawami i stopniem zaawansowania. Jakie są etapy Alzheimera? Zobacz, jakie objawy występują w przebiegu tej choroby.

Chory na Alzheimera
fot. Shutterstock

Choroba Alzheiemra to choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się postępującym deficytem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania, takimi jak: apatia, pobudzenie i objawy psychotyczne. 

Chorzy na Alzheimera stopniowo tracą umiejętność uczenia się, liczenia, płynność mowy, orientację w czasie i przestrzeni, a także pamięć. Po pewnym czasie tracą także samodzielność i mogą wymagać stałej opieki. 

Długość trwania poszczególnych etapów choroby zależy od wielu czynników i ma charakter indywidualny. U niektórych chorych Alzheimer postępuje szybko, prowadząc do całkowitej utraty samodzielności  w zaledwie kilka lat, u innych choroba ma powolny przebieg, a chorzy długo pozostają sprawni i korzystają wyłącznie z doraźnej pomocy.

Stadia choroby Alzheimera: objawy na poszczególnych etapach

Choroba Alzheimera jest schorzeniem postępującym powoli. Nie wszystkie objawy pojawiają się w tym samym czasie.

Każdy etap choroby może trwać różnie długo, nawet od kilku miesięcy do kilku lat.

Według często stosowanej Skali Ogólnej Deterioracji (GDS-Global Deterioration Scale) można wyróżnić następujące stadia choroby Alzheimera:

  • 1 etap: brak zaburzeń pamięci.
  • 2 etap: poczucie trudności w przypominaniu słów.
  • 3 etap: pogorszenie sprawności zawodowej (czas trwania do 7 lat).
  • 4 etap: wymaganie pomocy w złożonych zadaniach, np. wypełnianie rachunków (do 2 lat).
  • 5 etap: wymaganie pomocy przy doborze ubrań (do 2 lat).
  • 6 etap: wymaganie pomocy przy ubieraniu (do 3 lat), wymaganie pomocy przy czynnościach higienicznych, nietrzymanie moczu, nietrzymanie kału.
  • 7 etap: ograniczenie mowy do ok. 6 słów, zrozumiały słownik budowany z pojedynczych słów, utrata zdolności chodzenia, utrata zdolności siedzenia, utrata zdolności do uśmiechania się, utrata zdolności do utrzymania uniesionej głowy.

Choroba Alzheimera rozwija się przez długi czas w ukryciu. Objawy zauważalne są dopiero po wielu latach od wystąpienia pierwszych zmian w mózgu.

Na początku pojawiają się zaburzenia pamięci świeżej dotyczącej niedawnych wydarzeń (np. zapominanie, gdzie się położyło klucze), a także problemy ze znalezieniem odpowiednich słów i co niezwykle charakterystyczne — wielokrotne opowiadanie tych samych historii.

Następne etapy choroby to zaburzenia funkcjonowania zawodowego, społecznego, problemy z organizacją czasu i dbaniem o siebie (kompletowaniem ubrania, przyrządzaniem posiłków). Chory zaczyna mieć wahania nastroju (zaburzenia zachowania, zmiana zachowań), może mieć zmniejszony apetyt, nadmiernie chudnąć. W miarę upływu czasu zaczyna zapominać, na jakiej ulicy mieszka, jaka jest droga do domu, jak nazywają się członkowie rodziny. 

W zaawansowanej fazie Alzheimera chorzy nie często nie mówią, mają problem z komunikowaniem swoich potrzeb. Nie rozpoznają rodziny i znajomych, a nawet samych siebie, odczuwają leki i mają zaburzenia psychotyczne (w tym halucynacje). Mogą być nadmiernie pobudzeni i agresywni.

Wyróżnia się trzy stopnie zaawansowania choroby: 

  1. łagodny (wczesny): trwa 20 lat lub dłużej;
  2. średnio zaawansowany (umiarkowany): trwa od 2 do 10 lat;
  3. zaawansowany (głęboki): trwa od 1 do 5 lat.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: posilkiwchorobie.pl; "Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona" autorstwa Małgorzaty Gaweł, Anny Potulskiej-Chromik (Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 7, 2015)