Zamknij

Wstrząs kardiogenny to poważne powikłanie po zawale serca

14.04.2020
Aktualizacja: 05.11.2020 23:12
Wstrząs kardiogenny
fot. Shutterstock

Wstrząs kardiogenny jest najczęstszą przyczyną zgonu u osób świeżo po zawale serca. W ciągu 30 dni po zawale w wyniku wstrząsu kardiogennego umiera nawet 40-60 proc. chorych. Dowiedz się, czym jest wstrząs kardiogenny i dlaczego jest taki groźny.

Wstrząs kardiogenny to stan zagrożenia życia, związany z niedokrwieniem lub niedotlenieniem narządów i tkanek, powstający wskutek obniżenia rzutu serca spowodowanego jego ciężką dysfunkcją.

Na wstrząs kardiogenny szczególnie narażone są osoby starsze, chorzy na cukrzycę, po zawale serca.

Jakie są przyczyny wstrząsu kardiogennego?

Przyczyną wyjściową wstrząsu kardiogennego jest nagła utrata funkcji skurczowej lewej lub prawej komory serca, co powoduje spadek funkcji wyrzutowej komór i upośledzenie krążenia krwi, czego efektem jest upośledzenie ukrwienia tkanek i narządów, a to skutkuje ich niewydolnością.

Najczęściej do wstrząsu kardiogennego dochodzi, gdy główne naczynie wieńcowe, zaopatrujące mięsień sercowy zostanie zamknięte. W przypadkach nagłego zamknięcia takich naczyń dochodzi do rozległego zawału serca, czego powikłaniem może być utrata funkcji hemodynamicznej serca.

Możliwe przyczyny wstrząsu kardiogennego:

 • zawał mięśnia sercowego
 • niewydolność serca
 • tamponada serca
 • urazowe obrażenie serca
 • zmniejszenie wyrzutu lewej komory spowodowane przez:
 • pęknięcie przegrody międzykomorowej
 • ostrą niewydolność zastawki mitralnej lub zastawek półksiężycowatych aorty
 • tętniak lewej komory
 • kardiomiopatia
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • odrzucenie przeszczepu serca
 • przedawkowanie lub zatrucie lekami

Jakie są objawy wstrząsu kardiogennego?

U większości chorych objawy wstrząsu kardiogennego rozwijają się w ciągu 6-10 godzin od przyjęcia do szpitala z powodu świeżego zawału serca.

Podstawowym objawem jest obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, obserwowane przez okres co najmniej 30 minut i niereagujące na podanie płynów.

Wstrząs kardiogenny może objawiać się: zimną, pokrytą potem, bladą skórą, zaburzeniami świadomości, obniżeniem temperatury ciała, szybkim, głębokim, ale spłycającym się oddechem, oligurią lub anurią, szybkim, słabym tętnem, bólami kończyn.

Jak diagnozuje się wstrząs kardiogenny?

Diagnostyka polega na szybkiej ocenie parametrów życiowych chorego - drożności dróg oddechowych, akcji oddechowej, akcji serca i jego funkcji hemodynamicznej.

Następne wykonuje się pulsoksymetrię do oceny wysycenia hemoglobiny tlenem, gazometrię krwi tętniczej do oceny ewentualnego niedotlenienia tkanek i narządów.

Przeprowadza się także badanie rentgenowskie klatki piersiowej w celu oceny płuc i sylwetki mięśnia sercowego oraz echokardiografię przezklatkową, która pozwala na ocenę żywotności mięśnia sercowego i znalezienie obszaru niedokrwienia.

Na czym polega leczenie wstrząsu kardiogennego?

Jeśli dochodzi do upośledzenia czynności skurczowej lewej komory i spadku ciśnienia tętniczego systemowego, stosuje się leki inotropowe dodatnie, które polepszają kurczliwość mięśniówki serca.

Jeżeli stwierdzi się zawał mięśnia sercowego, stosuje się leczenie rewaskularyzacyjne, które ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia.

Jeśli u podłoża wstrząsu kardiogennego leżą zaburzenia rytmu serca, stosuje się leczenie farmakologiczne lekami antyarytmicznymi.

Rozpowszechnienie nowych metod leczenia wstrząsu kardiogennego umożliwiło zdecydowaną poprawę rokowania u chorych i zmniejszyło śmiertelność, to wstrząs kardiogenny nadal pozostaje najważniejszym czynnikiem wpływającym na rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.