Zamknij

Omdlenia odruchowe: w czasie upałów zagrażają najbardziej osobom przed 30-stką

03.07.2019
Aktualizacja: 16.11.2020 17:42

Omdlenia odruchowe to najczęstsza przyczyna omdleń w czasie upałów, występująca szczególnie u ludzi młodych. Ryzyko wzrasta podczas długiego stania w kolejce, w sklepie, w kościele, na przystanku. 

Omdlenie i zapaść
fot. Shutterstock

Przyczyny omdleń u młodych dorosłych 

Omdlenia szczególnie często pojawia się u osób młodych (przed 30 r.ż.) oraz u starszych. To całkowita, choć krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przemijającym uogólnionym zmniejszaniem perfuzji mózgu. 

Ważna informacja

Perfuzja, czyli przepływ krwi przez serce, płuca i mózg, ma ogromne znaczenie dla życia i zdrowia człowieka.

W obowiązujących wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego podzielono omdlenia na trzy podstawowe grupy: odruchowe (neurogenne), spowodowane hipotonią ortostatyczną i sercowe (sercowo-naczyniowe).  U osób młodych najczęściej (60-70%) dochodzi do omdleń odruchowych, które nie wpływają na rokowanie, natomiast istotnie pogarszają jakość życia, zwłaszcza jeśli nawracają.

Omdlenia odruchowe najczęściej wywołane są nieprawidłową reakcją odruchową na jakiś bodziec, prowadzi to do spadu ciśnienia tętniczego lub zwolnienia pracy serca. Dr Dariusz Starczewski, anestezjolog z Centrum Medycznego MWL twierdzi, że omdlenia odruchowe najczęściej zdarzają się podczas długotrwałego stania, np.: w kolejce lub w czasie innych sytuacji, zwłaszcza w ścisku lub upale. Zdaniem eksperta tego typu omdlenia zazwyczaj nie są związane z żadną chorobą serca i nawracają u danej osoby zwykle w tych samych sytuacjach. Omdlenia zdarzają się też po wysiłku fizycznym, a także w określonych ruchach głowy. Dr Starczewski w rozmowie z PAP wspomniał o tym, że niekorzystnym ruchem głowy można odciąć dopływ do mózgu krwi dostarczanej przez tętnice wewnątrzczaszkowe. 

Co robić, aby nie doszło do omdlenia? 

Na pytanie, jak zapobiegać omdleniom latem, specjalista doradza, żeby przede wszystkim dbać o odpowiednie nawadnianie organizmu. Należy unikać dłuższego przebywania na słońcu oraz intensywnego wysiłku fizycznego. Kiedy przebywamy na słońcu warto nakrywać głowę i lepiej unikać pomieszczeń, w których jest duszno. 

Jak udzielić pierwszej pomocy przy omdleniu?

W razie omdlenia jakieś osoby, należy sprawdzić, czy doszło do utraty przytomności i zatrzymania oddechu. Zatrzymanie oddechu jest najbardziej niebezpieczne, gdyż może dojść do niedotlenienia mózgu. W takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe, a do przyjazdu ratowników jak najszybciej podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową: wykonać masaż serca oraz sztuczne oddychanie metodą usta-usta. 

W razie utraty jedynie przytomności, kiedy oddech jest jeszcze zachowany, poszkodowanej osobie należy zapewnić dopływ do płuc świeżego powietrza. Dr Starczewski dodaje, że jeśli oddech jest zachowany, osobę nieprzytomną należy ułożyć w pozycji bocznej. Ważne jest również to, aby osoby, które odzyskały przytomność, nie zmieniły zbyt szybko pozycji ułożenia ciała. "Pionizacja powinna przebiegać w powolnych etapach, przy asekuracji osób udzielających pierwszej pomocy" - wyjaśnia. Po powrocie do przytomności można podać wodę do picia. Nigdy jednak nie należy wlewać wody do ust osoby nieprzytomnej. 

Źródło: PAP, Podyplomie