Zamknij

Popularny lek zwiększa ryzyko niewydolności serca. Kto jest narażony?

29.11.2021 14:58
Zażywanie aspiryny może powodować niewydolność serca. Nowe badania
fot. Shutterstock

Powikłania związane z chorobami serca to pierwsza przyczyna zgonów pacjentów w Polsce. Z niewydolnością serca zmaga się aż  1,2 mln osób w naszym kraju. Czy możemy powstrzymać rozwój niewydolności serca? Według najnowszych badań, ryzyko zachorowania wzrasta u osób regularnie sięgających po aspirynę. 

Sytuacja osób chorujących na niewydolność serca w Polsce jest bardzo ciężka, zwłaszcza w dobie pandemii. Pacjenci często zgłaszają się do lekarza zbyt późno, a brak dostępu do lekarzy sprawia, że choroby serca są coraz większym zagrożeniem dla życia pacjentów. Okazuje się, że istnieją pewne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na choroby serca. Nowe badania wykazały, że lek, który stosuje się, by chronić serce, może przyspieszać rozwój niewydolności tego narządu. Jak wynika  z badania opublikowanego w ESC Heart Failure, czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)., stosowanie aspiryny zwiększa ryzyko niewydolności serca o 26 procent.

Aspiryna a niewydolność serca: kto znajduje się w grupie ryzyka?

Ryzyko związane ze stosowaniem aspiryny i zachorowaniem na niewydolność serca wzrasta u osób z co najmniej jednym czynnikiem predysponującym do wystąpienia tej choroby.
– To pierwsze badanie, w którym stwierdzono, że wśród pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka niewydolności serca osoby przyjmujące aspirynę były bardziej narażone na późniejszy rozwój choroby, niż osoby niestosujące leku. Chociaż wyniki wymagają potwierdzenia, wskazują one, że potencjalny związek między aspiryną a niewydolnością serca wymaga wyjaśnienia. – powiedział autor badania, dr Blerim Mujaj z uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech.

Wpływ aspiryny na niewydolność serca budzi kontrowersje. Nowe badanie miało na celu ocenę związku tego leku z występowaniem niewydolności serca u osób z chorobami serca i bez nich oraz ocenę, czy stosowanie tego leku ma związek z nowymi rozpoznaniami niewydolności serca u osób z grupy ryzyka. Analiza objęła 30 827 zagrożonych niewydolnością serca osób z Europy Zachodniej i USA, które zostały włączone do badania HOMAGE. Jako czynniki predysponujące do niewydolności brano pod uwagę palenie, otyłość, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, cukrzycę i choroby sercowo-naczyniowe.

Uczestnicy mieli co najmniej 40 lat i na początku badania nie wykazywali niewydolności serca. Rejestrowano wówczas, czy przyjmują aspirynę, czy też nie. Autorzy obserwowali, czy u tych osób pojawi się niewydolność serca wymagająca hospitalizacji.

Średnia wieku uczestników wynosiła 67 lat, a ponad jedną trzecią grupy (34 procent) stanowiły kobiety. Na początku łącznie 25 procent badanych przyjmowało aspirynę. Podczas pięcioletniej obserwacji niewydolność serca wystąpiła u 1330 osób. Badacze ocenili związek między stosowaniem aspiryny a incydentalną niewydolnością serca po uwzględnieniu płci, wieku, wskaźnika masy ciała, palenia, spożywania alkoholu, ciśnienia krwi, częstości akcji serca, poziomu cholesterolu we krwi, kreatyniny, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i leczenia inhibitorami układu renina–angiotensyna-aldosteron, blokerami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, beta-blokerami i lekami hipolipemizującymi. Niezależnie od wszystkich czynników, przyjmowanie aspiryny zwiększa ryzyko niewydolności serca o 26 procent.

Nadużywanie aspiryny wiąże się z niebezpieczeństwem

Aby sprawdzić spójność wyników, naukowcy powtórzyli analizę po dopasowaniu osób zażywających aspirynę i niestosujących aspiryny pod kątem czynników ryzyka niewydolności serca. I w tej  analizie aspiryna wiązała się z ryzykiem nowej diagnozy niewydolności serca zwiększonym o 26 proc. W celu dalszego sprawdzenia wyników analizę powtórzono po wykluczeniu pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową w wywiadzie. U 22 690 uczestników (74 proc.) wolnych od chorób sercowo-naczyniowych stosowanie aspiryny wiązało się z wyższym o 27 procent ryzykiem wystąpienia niewydolności serca.

– Było to pierwsze duże badanie, w którym zbadano związek między stosowaniem aspiryny a incydentalną niewydolnością serca u osób z chorobami serca i bez nich oraz z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka. Aspiryna jest powszechnie stosowana – w naszym badaniu co czwarty badany przyjmował lek.

W tej populacji stosowanie aspiryny wiązało się z incydentalną niewydolnością serca, niezależnie od innych czynników ryzyka – zaznaczył dr Mujaj.

Ekspert alarmuje – Potrzebne są duże międzynarodowe badania z udziałem dorosłych zagrożonych niewydolnością serca, aby zweryfikować te wyniki. Do tego czasu nasze obserwacje sugerują, że aspirynę należy przepisywać ostrożnie u osób z niewydolnością serca lub czynnikami ryzyka choroby

Źródło: PAP