Zamknij

Mieszkasz z osobą chorą na serce? Masz większe ryzyko zachorowania

11.05.2021 14:36

Osoby mieszkające ze współmałżonkiem z chorobą serca są ponaddwukrotnie bardziej narażone na chorobę serca - sugerują wyniki badań. Jak to możliwe? Wyjaśniamy, dlaczego partnerzy, czy też opiekunowie osób chorych na serce sami mają większe ryzyko zachorowania na te choroby.

EAST NEWS BURGER PHANIE
fot. EAST NEWS BURGER PHANIE

Opiekujesz się chorym na serce partnerem/partnerką? Też możesz zachorować

Naukowcy przebadali ponad 5000 heteroseksualnych par w wieku powyżej 45 lat, mieszkających w siedmiu regionach Chin w latach 2014-2016. Uczestnicy i uczestniczki przekazywali informacje o historii zdrowia swojej oraz o swojego współmałżonka, w tym szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka, takich jak wskaźnik masy ciała (BMI) i ciśnienie krwi; czynnikach związanych ze stylem życia, jak aktywność fizyczna, palenie i spożywanie alkoholu; oraz czynnikach społeczno-ekonomicznych.

Na potrzeby badania historię choroby sercowo-naczyniowej zdefiniowano jako wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu, albo przebycie przezskórnej interwencji wieńcowej lub pomostowanie tętnic wieńcowych, które to procedury mają na celu udrożnienie lub ominięcie zablokowanych tętnic. Rezultaty analizy były zaskakujące.

- Odkryliśmy, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u danej osoby jest związane ze stanem zdrowia i stylem życia żony lub męża - powiedział główny autor badania dr Chi Wang z Centrum Badań Zdrowia Serca w Pekinie.

- Oprócz wspólnych czynników związanych ze stylem życia i środowiskiem społeczno-ekonomicznym, nasze badanie sugeruje, że stres związany z opieką nad współmałżonkiem z chorobą sercowo-naczyniową może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego - dodał dr Wang.

Mężowie w grupie ryzyka

W badaniu wykazano, że związek między historią chorób serca współmałżonka a własnym ryzykiem był szczególnie wyraźny w przypadku mężczyzn. Wśród mężczyzn, których żony miały choroby serca, 28 proc. miało te same choroby układu krążenia, w porównaniu z 12,8 proc. mężczyzn, których żony nie miały chorób serca. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej u mężczyzny było najwyższe, jeśli jego żona miała udar mózgu, otyłość lub paliła. Prawdopodobnie znacząca rola kobiet w określaniu diety rodziny może pomóc wyjaśnić tę zależność.

Wśród kobiet, których mężowie mieli choroby serca, 21 proc. miało same choroby układu krążenia, w porównaniu z zaledwie 9 proc. kobiet, których mężowie nie mieli chorób układu krążenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej u kobiety było najwyższe, jeśli jej mąż miał w wywiadzie udar.

Dane pochodzą z wielu regionów Chin reprezentujących szeroki zakres środowisk ekonomicznych i kulturowych. Dr Wang zaznacza, że wyniki prawdopodobnie będą podobne do trendów w innych krajach o średnich dochodach na całym świecie.

- Opieka zdrowotna skoncentrowana na rodzinie odgrywa ważną rolę w przewlekłej opiece zdrowotnej na całym świecie - wskazał Wang.

- Nasze odkrycie wskazuje, że należy monitorować stan zdrowia opiekunów, a także ich współmałżonków w społeczności i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej - stwierdził ekspert.

Źródło: PAP

* Wyniki badań przedstawiono na 70. dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology