Zamknij

Genderowy raport o chorobach kobiet: najczęściej umierają na serce

19.05.2021
Aktualizacja: 20.05.2021 09:54

Niedodiagnozowane i niedoleczone – co roku ponad 1/3 kobiet na świecie umiera z powodu chorób układu krążenia (CVD) i jest to główna przyczyna zgonów wśród kobiet. Globalny raport przygotowany przez specjalistki w tej dziedzinie, w tym z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest pierwszym dokumentem na temat chorób serca wśród kobiet.

Kobiety najczęściej umierają na serce
fot. Shutterstock

Raport ukazał się w czasopiśmie „The Lancet”. Dokument powstał w wyniku prac powołanej przez to czasopismo komisji złożonej z 17 kobiet, będących ekspertkami w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych reprezentujących wszystkie regiony świata. Jedną z nich jest dr hab. Agnieszka Olszanecka z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistki wezwały m.in. do pilnej poprawy opieki zdrowotnej i profilaktyki wśród kobiet.

Na choroby układu krążenia umiera coraz więcej młodych kobiet

– Corocznie aż 35 proc. kobiet na świecie umiera właśnie z powodu chorób układu krążenia (CVD). To główna przyczyna śmierci w tej grupie. Śmiertelność ta wzrasta szczególnie wśród młodych kobiet – oceniła dr Olszanecka. Ekspertka alarmuje, że „kobiety są niedodiagnozowane i niedostatecznie leczone, a także niewystarczająco reprezentowane w badaniach klinicznych”.

Z danych wynika, że w 2019 roku „na całym świecie było około 275 mln kobiet z CVD, a globalna częstość występowania tych chorób szacowana była na 6402 przypadki na 100 tysięcy”. Główną przyczyną zgonów z powodu CVD na całym świecie była choroba niedokrwienna serca (47 proc.), a następnie udar (36 proc.) – wynika z raportu.

Poza przedstawieniem aktualnych danych związanych z problematyką chorób serca u kobiet specjalistki wezwały do „podjęcia pilnych działań w celu poprawy opieki i profilaktyki, uzupełnienia braków wiedzy i zwiększenia świadomości w zakresie zwalczania wiodącej na świecie przyczyny zgonów kobiet". Naukowczynie zaprezentowały dziesięć zaleceń, których realizacja pozwoliłaby na rozwiązanie „problemu nierówności w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce w celu ograniczenia CVD u kobiet”.

Edukacja i badania – jak zapobiec chorobom serca u kobiet

Zdaniem badaczek, najważniejszą rzeczą w zwalczaniu umieralności kobiet z powodu chorób serca jest edukacja, zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i samych pacjentek, w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania. Niezwykle ważne jest też nadanie „priorytetu badaniom nad chorobami serca u kobiet i strategiom interwencyjnym w odniesieniu do płci”. To ważne, bo np. objawy zawału serca u kobiet różnią się od symptomów u mężczyzn.
Według raportu najważniejszymi czynnikami ryzyka, które przyczyniają się do śmierci wielu kobiet z powodu chorób sercowo-naczyniowych, są:

W ocenie badaczek czynniki te wciąż nie są jednak powszechnie uznawana za mające związek ze stanem układu krążenia, a powinni być traktowane priorytetowo. Wśród innych czynników ryzyka – które nie zostały jeszcze dostatecznie rozpoznane – badaczki wymieniają m.in. czynniki społeczne związane z lękiem i depresją, czy różnice wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego i kulturowego, rasy i ubóstwa. W raporcie zawarto zalecenia, które mają poprawić sytuację kobiet z chorobami serca. To m.in. położenie większego nacisku przez lekarzy na zdrowie psychiczne kobiet oraz działania polityczne mające na celu wspieranie kobiet o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w krajach rozwiniętych i wschodzących.

loader

Źródło: PAP