Zamknij

Czy łysina na czubku głowy to objaw choroby serca? Wyjaśniamy

10.11.2021 07:00

Czy łysienie na czubku głowy może być objawem chorób serca i układu krążenia? Niestety tak. Potwierdzają to liczne badania.

Łysina objawem choroby serca
fot. Shutterstock

Łysienie androgenowe objawiające się m.in. przerzedzeniem włosów lub ich całkowitą utratą na czubku głowy może być objawem chorób serca i układu krążenia, zwłaszcza u młodych osób przed 30. rokiem życia. Badania potwierdziły, że u osób z tym rodzajem łysienia (niezależnie od płci) o wiele częściej występują choroba niedokrwienna serca oraz miażdżyca. Większe jest również ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ale to nie wszystko. U osób z łysieniem androgenowym o wiele częściej stwierdza się również nadciśnienie tętnicze, otyłość trzewną, dyslipidemię, insulinooporność.  

Pierwsze doniesienia na temat związku pomiędzy łysieniem androgenowym u mężczyzn a wystąpieniem choroby wieńcowej oraz zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu zawału serca pojawiły się w latach 70. XX w. Tezę tę potwierdziło wiele innych badań, m.in. Copenhagen City Heart Study, w którym przebadano 10 885 kobiet i mężczyzn. Autorzy badania, prof. Mette Christoffersen i jej zespół, potwierdzili, że łysienie androgenowe zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i zawału serca, niezależnie od płci oraz obecności innych czynników zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Metaanaliza 31 badań przekrojowych, w których łącznej ocenie zostało poddanych 29 254 pacjentów, również wykazała, że łysienie androgenowe zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Co ciekawe wykazano również, że ryzyko to koreluje ze stopniem nasilenia łysienia.

Kolejna analiza sześciu badań naukowych, opublikowanych między 1993 i 2008 rokiem, które objęły swym zasięgiem około 40 tysięcy mężczyzn, pokazuje, że łysiejący mężczyźni, zwłaszcza ci w młodszym wieku i z łysieniem na czubku głowy, są od 30 do nawet 80 procent bardziej zagrożeni chorobami serca. Mniejsze ryzyko pojawienia się tych chorób jest u mężczyzn z tzw. zakolami – u nich rośnie tylko o około 20 proc. Badacze przypuszczają, że ma to związek ze zwiększoną wrażliwością organizmu na testosteron. Poza tym łysienie może również oznaczać prowadzącą do cukrzycy zwiększoną odporność na insulinę lub wskazywać na toczące się w organizmie chroniczne procesy zapalne. Wszystkie te czynniki mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka chorób układu krążenia.

Czy osoby łysiejące na czubku głowy powinny wpadać w panikę? Naukowcy uspokajają: zamiast wpadać w panikę, zacznijcie dbać o serce. Zalecenia są proste: zwiększenie aktywności fizycznej, modyfikacja diety i wykluczenie produktów szkodliwych dla serca (m.in. mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także cukru i produktów wysokoprzetworzonych, wysokokalorycznych), wdrożenie diety opartej na roślinach oraz naturalnych, płynnych olejach. Warto również regularnie mierzyć ciśnienie krwi, odwiedzać przynajmniej raz do roku lekarza i rzucić palenie oraz ograniczyć picie alkoholu.

Źródło:

  • "Łysienie androgenowe jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego", Aneta Wernicka, Maciej Wyzgał, Anna Waśkiel-Burnat, Mariusz Sikora, Przegl Dermatol 2018, 105, 716–725
  • "Visible age-related signs and risk of ischemic heart disease in the general population: a prospective cohort study", Christoffersen M., Frikke-Schmidt R., Schnohr P., Jensen G.B., Nordestgaard B.G., Tybjaerg-Hansen A., Circulation 2014, 129, 990-998
  • "Alopecia and its association with coronary heart disease and cardiovascular risk factors: a meta-analysis", Trieu N., Eslick G.D., Int J Cardiol 2014, 176, 687-695