Zgnilec amerykański pszczół. Jest zagrożenie dla ludzi?

08.05.2020
Aktualizacja: 08.05.2020 14:14
Zgnilec amerykański pszczół to bardzo zakaźna choroba
fot. Archiwum prywatne

Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony - tajemnicze tabliczki z takim napisem pojawiły się w wielu miastach w Polsce. Czy istnieje zagrożenie dla ludzi?

Zgnilec amerykański pszczół to groźna choroba bakteryjna, charakteryzująca się wysokim stopniem zjadliwości i zakaźności. Czy stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi? - zastanawia się wielu podróżujących, mijając żółte tabliczki ostrzegawcze, ustawione przy drodze. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Zgnilec amerykański pszczół - co to jest?

Zgnilec amerykański pszczół to groźna choroba bakteryjna, wywoływana przez lasecznik larwy Paenibacillus larvae.

Zgnilec amerykański, nazywany fachowo zgnilcem złośliwym, przenoszony jest przez pszczoły-karmicielki z pokarmem, może też rozwijać się w komórce plastra. Wywołuje chorobę u niezasklepionych larw pszczoły miodnej. Charakteryzuje się wysoką śmiertelnością - zabija średnio w cztery dni.

Zgnilec amerykański pszczół atakuje wyłącznie larwy, ale jedynym skutecznym sposobem na uratowanie pasieki jest spalenie całego ula, bo bakterie szybko się roznoszą. Co gorsza, pszczoły przenoszą je także do sąsiadów.

"W zasklepionej, obumarłej larwie w końcowym okresie choroby powstaje około miliarda endospor, bardzo opornych na temperaturę, środki chemiczne, zachowujących zakaźność przez około 35 lat" - czytamy w opracowaniu Krzysztofa Buczka pt. "Charakterystyka biochemiczna, patogenność i genotypowanie Paenibacillus larvae, patogenu pszczoły miodnej".

Obszar zapowietrzony - co to znaczy?

Zgnilec amerykański to groźna i bardzo zakaźna choroba, zwalczana w Polsce z urzędu. Gdy pojawi się w jednej pasiece, atakuje ule w promieniu 3 kilometrów.

Zgnilec amerykański pszczół nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla człowieka, choć powoduje ogromne straty w sadownictwie.

Obszar zapowietrzony to obszar ustanowiony bezpośrednio wokół ogniska choroby, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, które podejmowane są przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Choroby zakaźne zwierząt, podlegające obowiązkowi zgłaszania, to m.in.:

  • afrykański pomór świń (ASF) - choroba wirusowa świń;
  • bruceloza - choroba bakteryjna bydła, kóz, owiec i świń;
  • "choroba szalonych krów” - choroba bydła wywoływana przez priony;
  • gruźlica bydła - choroba bakteryjna bydła;
  • grypa ptaków - choroba wirusowa drobiu;
  • wścieklizna - choroba wirusowa ssaków;
  • zgnilec amerykański pszczół - choroba bakteryjna czerwiu pszczelego.

Źródło: K. Buczek "Charakterystyka biochemiczna, patogenność i genotypowanie Paenibacillus larvae, patogenu pszczoły miodnej", Medycyna Wet. 2008, 64 (11); ekologia.pl