Zamknij

Czy powrót do nauki stacjonarnej jest bezpieczny? Rodzice są zgodni

Alicja Bartosiak
31.08.2021 08:42
Badanie: większość rodziców popiera szczepienie dzieci przeciw COVID-19
fot. Shutterstock

Według najnowszych badań większość rodziców dzieci w wieku szkolnym zaszczepiło lub chce je zaszczepić przeciw COVID-19. Rodzice popierają też naukę stacjonarną i uważają, że szkoły są dobrze przygotowane na powrót uczniów.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym wielu rodziców musiało podjąć decyzję dotyczącą szczepienia dzieci w wieku od 12 lat. Jak pokazuje badanie zrealizowane przez Nationale-Nederlanden, nieco ponad 60 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym zaszczepiło je lub chce je zaszczepić przeciw COVID-19. Większość rodziców (niemal 87 proc.) opowiada się za powrotem do nauki stacjonarnej, a ponad połowa (54 proc.) uważa, że szkoły są dobrze przygotowane na powrót uczniów.

W badaniu zrealizowanym pod koniec sierpnia rodzice musieli odpowiedzieć, czy zgadzają się z trzema stwierdzeniami:

  • "Zaszczepiłem/am / planuję zaszczepić swoje dziecko przeciw COVID-19",
  • "Od września szkoły powinny wrócić do nauki stacjonarnej"
  • "Szkoły są dobrze przygotowane do ponownego przyjęcia uczniów i zapewnienia im bezpieczeństwa (tj. wdrożono odpowiednie procedury)"

Powrót dzieci do szkół: co sądzą rodzice?

Większość rodziców polskich uczniów ma pozytywne podejście do szczepień dzieci. Prawie 2/3 badanych zadeklarowało, że zgadza się (60,8 proc.) z pierwszym stwierdzeniem ankiety ("Zaszczepiłem/am / planuję zaszczepić swoje dziecko przeciw COVID-19"),  w tym ponad 43 proc. zdecydowanie się zgadza. Przeciwne zdanie miała natomiast 1/3 ankietowanych. Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie stwierdzenie, zdecydowana większość badanych (niemal 87 proc.) była za nauką stacjonarną w szkołach od września. W gronie przeciwników nauki stacjonarnej znalazł się niewielki odsetek badanych (6,1 proc.).

Większość rodziców nie ma również obaw, jeśli chodzi o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w szkołach. Ponad połowa (54 proc.) badanych odpowiedziała, że szkoły są dobrze przygotowane do ponownego przyjęcia uczniów i zapewnienia im bezpieczeństwa. Jedynie 19 proc. rodziców biorących udział w badaniu nie zgodziło się z tym stwierdzeniem.

Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny? Obawy rodziców

Rodzice pytani byli także, jakie są ich największe obawy związane z powrotem dziecka do szkoły do nauki w trybie stacjonarnym. Większość dorosłych skupiła się na dwóch sprawach:

  • ponad 2/3 badanych (68 proc.) podało, że obawia się kolejnej fali koronawirusa i związanego z nią powrotu do nauki zdalnej
  • 63 proc. wskazało, że w przypadku nauki zdalnej obawia się zbyt wielu godzin spędzonych przed komputerem i w internecie.

Rodzice zwrócili również uwagę na pogorszenie samopoczucia dzieci podczas lockdownu. Połowa uczestników badania (56 proc.) odpowiedziała, że obawia się pogorszenia kondycji psychicznej dziecka w razie kolejnych restrykcji i nauki zdalnej. Opiekunowie boją się również zarażenia się przez dziecko koronawirusem SARS-CoV-2 (1/3 badanych).

Koronawirus a profilaktyka wśród dzieci

W badaniu pytano też rodziców, jakie działania profilaktyczne podejmują, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Dla 63 proc. rodziców najważniejsze jest pilnowanie, aby dziecko przestrzegało podstawowych zasad higieny (tj. mycia rąk, noszenia maseczki, zasłaniania ust podczas kichania/kaszlu), natomiast 58 proc. badanych podało, że rozmawia z dzieckiem o zagrożeniach, z którymi może się zetknąć.

Dla opiekunów ważne jest jednak nie tylko bezpieczeństwo związane z koronawirusem. Około 1/3 rodziców odpowiedziała, że:

  • dba o higienę cyfrową dziecka (by nie spędzało za dużo czasu w internecie) - 36 proc.
  • pilnuje, aby dziecko podczas aktywności korzystało z ochraniaczy/kasku - 34 proc.
  • wykupuje ubezpieczenie NNW (od następstw niebezpiecznych wypadków) - 32 proc.

Rodzice obawiają się również samodzielnych powrotów dzieci ze szkoły. Wśród badanych 29 proc. osób zadeklarowało, że uczy dziecko zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a 20 proc., że dba, aby dziecko zawsze było pod opieką osoby dorosłej.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych 13-14 sierpnia 2021 r. W ramach badania ilościowego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na grupie dorosłych Polaków mających dzieci w wieku szkolnym, liczącej 292 osoby.

Źródło: PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka