Zamknij

Ten objaw utrzymuje się nawet rok po przechorowaniu COVID-19

28.04.2022
Aktualizacja: 28.04.2022 10:25

Objawy tzw. długiego covidu mogą utrzymywać się bardzo długo, nawet rok. Dowiedz się, na co najczęściej skarżą się osoby, które przeszły COVID-19.

Zmęczenie i problemy ze snem to objawy długiego covidu
fot. Shutterstock

Zmęczenie, duszność, drażliwość, problemy ze snem – to objawy tzw. długiego covidu, które najczęściej pojawiają się u rekonwalescentów i – u niektórych z nich – trwają nawet rok – tak wynika z badania przeprowadzonego przez luksemburskich naukowców, którzy omówili je na Europejskim Kongresie Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ECCMID) w Lizbonie (Portugalia).
Szacuje się, że u 25-40 proc. osób, które przeszły COVID-19 rozwija się tzw. długi covid (ang. long-COVID). Według definicji opublikowanej przez WHO przy długim covidzie najczęściej ujawnia się co najmniej jedna dolegliwość w okresie trzech miesięcy od wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenia tej infekcji. Musi ona utrzymywać się przez co najmniej dwa miesiące i nie można jej wyjaśnić inną chorobą. Objawy mogą się pojawić zarówno w trakcie ostrej postaci choroby COVID-19, jak i łagodnej, a potem nadal się utrzymują.

Aurelie Fischer i jej współpracownicy z luksemburskiego Instytutu Zdrowia w Strassen w Luksemburgu przeprowadzili ankietę wśród 289 osób rok po zdiagnozowaniu u nich COVID-19. Średnia wieku uczestników wynosiła 40,2 roku, a 50,2 proc. z nich stanowiły kobiety. Zostali oni podzieleni na trzy grupy w zależności od ciężkości ich początkowej infekcji COVID-19: bezobjawowej, łagodnej i umiarkowanej/ciężkiej.

Poproszono ich o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza na temat tego, czy doświadczają 64 typowych długotrwałych objawów związanych z COVID-19. Wypełnili również ankiety dotyczące jakości snu oraz wpływu objawów ze strony układu oddechowego, takich jak duszność, na jakość życia.

Sześciu na dziesięciu (59,5 proc.) uczestników miało co najmniej jeden długo utrzymujący się objaw COVID-19 w rok po początkowej infekcji, przy czym najczęściej występowały:

Ten ostatni objaw był najczęściej występującym – pojawił się u ponad połowy badanych. Co istotne, uczestnicy, którzy mieli umiarkowany/ciężki COVID-19, byli dwukrotnie bardziej narażeni na utrzymywanie się przynajmniej jednego objawu w ciągu roku niż ci, u których początkowa infekcja przebiegała bezobjawowo. Umiarkowana/ciężka postać COVID-19 wiązała się również z większą liczbą problemów ze snem po roku niż bezobjawowy przebieg (63,8 proc. vs. 38,6 proc.).

Stan zdrowia uczestników był śledzony od momentu rozpoznania choroby, w ramach Predi-COVID, wielkoskalowego badania czynników ryzyka i biomarkerów związanych z nasileniem COVID-19 i długoterminowymi konsekwencjami zdrowotnymi choroby.

Dane z Predi-COVID ujawniły również, że objawy COVID-19, które nie ustąpiły po 15 tygodniach, nadal występowały rok po początkowej infekcji.

Analiza wykazała również, że niektóre grupy objawów mają tendencję do występowania razem, co sugeruje, że istnieje wiele różnych typów długiego covidu.

– Nasze badanie pokazuje, że długi covid może nadal mieć duży wpływ na jakość życia, nawet w rok po ostrej infekcji – powiedziała Aurelie Fischer i dodała: – Ogólnie rzecz biorąc, im cięższa jest ostra choroba, tym bardziej prawdopodobne, że ktoś będzie miał ciągłe objawy. Jednak osoby z bezobjawową lub łagodną infekcją początkową mogą również doświadczyć pogorszenia jakości życia.

Źródło: PAP Paweł Wernicki