Koronawirus w Polsce: nowe kody zgonów. Co to oznacza?

02.04.2020 15:25
Koronawirus: nowe kody zgonów
fot. Shutterstock

Pojawienie się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 i powodowanej przez niego choroby COVID-19 wymusiło wprowadzenie dwóch dodatkowych kodów zgonów rekomendowanych przez WHO. Jeden z kodów określa zgon spowodowany przez COVID-19, a drugi podejrzenie zgonu z powodu COVID-19. Dowiedz się, jak to działa w praktyce.

W Polsce wprowadzono nowe, rekomendowane przez WHO kody zgonów z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. 

Kodowanie zgonów w Polsce

Lekarz orzekający o zgonie i jego przyczynie wypełnia punkt 18 karty zgonu, czyli przedstawia łańcuch zdarzeń prowadzących do zgonu, poprzez słowny opis, bez obowiązku wpisywania kodu ICD-10. Natomiast kod wyjściowej przyczyny zgonu zostanie nadany przez lekarza - kodera. Takich ,,koderów'' jest na terenie Polski szesnastu. 

Kody przyczyn zgonów są nadawane zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. W Polsce stosowanych jest ok. 3 tys. kodów przyczyn zgonów.

Warto wiedzieć

Po co są kody zgonów?

Kody zgonów są kluczową informacją z punktu widzenia polityki zdrowotnej. Nadawanie odpowiednich kodów pozwala na monitorowanie, zliczanie, obserwację trendów i porównywanie liczby zgonów z konkretnych przyczyn z innymi społeczeństwami.

W karcie zgonu wypełnianej przez lekarza orzekającego przyczyny zgonu decydujące jest prawidłowe uzupełnienie odpowiednich pól zgodnie z definicjami:

 1. Bezpośrednia przyczyna zgonu- jest to choroba lub stan bezpośrednio prowadzący do zgonu.
 2. Wtórna przyczyna zgonu- jest to stan dający początek bezpośredniej przyczynie zgonu.
 3. Wyjściowa przyczyna zgonu- jest to choroba lub inne okoliczności (np. wypadek, uraz zewnętrzna przyczyna zgonu), które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących bezpośrednio do zgonu.
 4. Inne istotne okoliczności przyczyniające się do zgonu, ale niezwiązane z chorobą ani stanem ją powodującym, również czynniki ryzyka- jest to podanie wszystkie pozostałych chorób lub stanów, które nie znalazły się we wcześniej przedstawionym ciągu zdarzeń, ale według lekarza poświadczającego zgon przyczyniły się do zgonu.

COVID-19 w Polsce: kody zgonów dla COVID-19

Kodowanie zgonów związanych z zakażeniem koronawirusem wywołującym COVID-19 uwzględnia: przyczynę zgonu (bezpośrednią, wtórną i wyjściową), choroby współistniejące, potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu). 

W celu uzyskania możliwości kodowania zgonu z powodu COVID-19 został wprowadzony przez WHO kod U07.1 z priorytetem w sekwencji zdarzeń. Kod ten przypisany jest do diagnozy COVID-19, potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi.

Dodatkowy kod U07.2 zalecany jest do wykorzystania w dokumentacji medycznej pacjenta w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 (przypadek prawdopodobny) do czasu uzyskania wyniku badania molekularnego, a także, gdy potwierdzenie laboratoryjne jest niejednoznaczne lub niedostępne.

Jak to wygląda w praktyce? W wytycznych dotyczących kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19 podano następujące przykłady:

1. Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARSCoV-2 u osoby starszej chorującej na POCHP, chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze.

 • Bezpośrednia przyczyna zgonu: ostra niewydolność oddechowa (ARDS).
 • Wtórna przyczyna zgonu: ostre zapalenie oskrzeli.
 • Wyjściowa przyczyna zgonu: COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 • Choroby współistniejące: POCHP, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze.

Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza - kodera jako J.80, B97.29, wtórna przyczyna zgonu jako J20.8, B97.29, a wyjściowa przyczyna zgonu jako U07.1, czyli COVID-19.

2. Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARSCoV-2 u osoby młodej, bez chorób współistniejących i czynników ryzyka.

 • Bezpośrednia przyczyna zgonu: ostra niewydolność oddechowa (ARDS).
 • Wtórna przyczyna zgonu: zapalenie płuc.
 • Wyjściowa przyczyna zgonu: COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 • Choroby współistniejące: nie stwierdzono.

Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29, wtórna przyczyna zgonu jako J 12.89, B97.29, a wyjściowa przyczyna zgonu U07.1, czyli COVID-19.

Warto wiedzieć, że choroby zakaźne, w tym również COVID-19 wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2, jako przyczyny wyjściowe zgonów są nadrzędne w stosunku do chorób niezakaźnych. Dlatego COVID-19 oznaczony kodem U07.1 (przypadek potwierdzony) będzie stanowił wyjściową przyczynę zgonu.

Źródło: pzh.gov.pl; who.int