Zamknij

Osocze pomaga w leczeniu chorych z COVID-19? Pojawiły się wątpliwości

26.11.2020
Aktualizacja: 26.11.2020 10:50
Koronawirus: osocze nie działa na chorych z COVID-19?
fot. Shutterstock

Jeszcze wczoraj na konferencji premier i minister zdrowia przekonywali do oddawania osocze. Dzisiaj pojawia się pytanie – czy warto? Wątpliwości pojawiły się po opublikowaniu nowego badanie w najważniejszym medycznym periodyku świata – "The New England Journal of Medicine". Według tych opracowań osocze nie wpływa na zdrowie chorych na COVID-19.

  • W magazynie "The New England Journal of Medicine" opublikowano randomizowane badanie osocza ozdrowieńców w ciężkim zapaleniu płuc wywołanym przez COVID-19.
  • Badanie przeprowadzone na 333 pacjentach nie potwierdziło, że osocze ozdrowieńców wpływa na poprawę zdrowia chorych na COVID-19.

O osoczu ozdrowieńców w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo. Rząd, lekarze i inni eksperci apelują  o oddawanie osocza, by wspomagać leczenie chorych na COVID-19. Wszystkie działania i opinie mogłyby wskazywać, że osocze ozdrowieńców ma realny wpływ na poprawę zdrowia osób chorych na COVID-19. Tymczasem opublikowane przez „The New England Journal of Medicine” badanie osocza ozdrowieńców w ciężkim zapaleniu płuc wywołanym przez COVID-19 rzuca nowe światło na stosowanie osocza do leczenia choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie, koordynowane przez Hospital Italiano de Buenos Aires, przeprowadzono w 12 ośrodkach klinicznych w Argentynie, zostało przeprowadzone pomiędzy majem a sierpniem tego roku. Wzięło w nim udział ponad 300 osób. 228 pacjentów otrzymało osocze ozdrowieńców, a 105 otrzymało placebo, a mediana wieku populacji pacjentów wynosiła 62 lata. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu były dorosłe i miały zdiagnozowane zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 za pomocą testu RT-PCR. Uczestnicy otrzymywali 500 ml osocza ozdrowieńców lub placebo. Co ważne, zastosowano podwójnie ślepą próbę, dzięki czemu możemy traktować je jako wiarygodne.

Zastosowanie podwójnie ślepej próby oznacza, że ani uczestnik badania, ani osoba przeprowadzająca eksperyment nie mają dostępu do kluczowych informacji, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg. Oznacza to, że ani badacz, ani badany nie wiedzą, czy dana osoba dostaje testowany lek, czy np. placebo.

Osocze: czy ma wpływ na leczenie chorych z COVID-19?

Wnioski płynące z badania są jednoznaczne. W raporcie czytamy, że  nie zaobserwowano istotnych różnic ani w stanie klinicznym ani w całkowitej śmiertelności między pacjentami leczonymi osoczem ozdrowieńców a tymi, którzy otrzymywali placebo.

Jak zaznaczają badacze, użycie osocza ozdrowieńców, nie przyniosło znaczącej korzyści klinicznej w porównaniu z placebo u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19. Zastosowanie terapii osoczem ozdrowieńców oprócz standardowego leczenia pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19 nie zmniejszyło śmiertelności ani nie poprawiło innych wyników klinicznych w dniu 30 w porównaniu z placebo.

Odkrycie to jest sprzeczne z dotychczasowymi wynikami serii nierandomizowanych badań, w których stwierdzono, że stosowanie osocza ozdrowieńców przynosi znaczne korzyści. Pokazuje to, jak niezwykle ważne w ocenie możliwości produktów leczniczych jest stosowanie właśnie randomizowanych, kontrolowanych badań, zwłaszcza w kontekście pandemii.

Rozkład stanu klinicznego po 30 dniach, 14 dniach i 7 dniach po interwencji. Kolorem czerwonym oznaczono zgony, kolorem ciemnoniebieskim osoby w pełni wyzdrowiałe. Rozkład stanu klinicznego po 30 dniach, 14 dniach i 7 dniach po interwencji. Kolorem czerwonym oznaczono zgony, kolorem ciemnoniebieskim osoby w pełni wyzdrowiałe.

Źródło: nejm.orgOnet