Kontakt z osobą z koronawirusem. Czym jest "bliski kontakt" według GIS?

23.07.2020 09:55
Kontakt z osobą z koronawirusem
fot. Shutterstock

Kontakt z osobą z potwierdzonym koronawirusem lub "przypadkiem prawdopodobnym" kwalifikuje nas do postępowania epidemiologicznego. Sprawdź, czym jest "przypadek prawdopodobny", "przypadek możliwy" i co rozumieć przez "bliski kontakt".

 "Przypadek potwierdzony" to oczywiście przypadek potwierdzony testem genetycznym na obecność koronawirusa. A czym jest "przypadek możliwy", "przypadek prawdopodobny" i jakie ma to znaczenie dla postępowania epidemiologicznego? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w nowej "Definicji przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19", opublikowanej przez GIS 21 lipca 2020 r.

Przypadek możliwy:

"Przypadek możliwy" to każda osoba spełniająca kryteria kliniczne, czyli taka, u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

 • kaszel,
 • gorączka,
 • duszność,
 • utrata węchu o nagłym początku,
 • utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku.

Przypadek prawdopodobny:

"Przypadek prawdopodobny" to każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne, czyli taka, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miała bliski kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym.

Bliski kontakt:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19 (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
 1. osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;
 2. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.

W przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku jej przemieszczania się po środku transportu na całym jego pokładzie.

 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania,
 • przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję COVID-19 .

Warto wiedzieć, że "Diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno-epidemiologicznych" - czytamy w "Definicji przypadku" GIS.

Szczegółowe informacje, co zrobić, jeśli podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem znaleźć można na stronie Ministerstwa Zdrowia.

To cię może zainteresować:

Źródło GIS