Zamknij

Jak bardzo spada odporność po COVID-19? To zależy od jednego czynnika

05.01.2022 12:27
Joseph Prezioso/EastNews
fot. EastNews

Pacjenci, którzy wrócili do zdrowia po zachorowaniu na COVID-19, mogą zmagać się z konsekwencjami zaburzeń odporności przez wiele lat. To, jak bardzo spadnie odporność, zależy od jednego czynnika.

Koronawirus wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Nawet wyleczenie nie gwarantuje pełnego powrotu do zdrowia. To, jak spadnie odporność, zależy jednak od nasilenia objawów koronawirusa.  Jak potwierdzają nowe badania przeprowadzone na University of Texas Health Science Center San Antonio w USA, pacjenci po ciężkim COVID-19 mogą mieć bardziej dysfunkcyjną odpowiedź komórek B, niż pacjenci, którzy przeszli chorobę łagodnie.

Dr Evelien Bunnik, główna autorka publikacji, tłumaczy, że otrzymane przez jej zespół wyniki wskazują na różnice w jakości odpowiedzi immunologicznej w zależności od ciężkości przebiegu COVID-19. Chodzi przede wszystkim o poziom komórki pamięci B (limfocytów B), które reagują na białko kolca wirusa SARS-CoV-2.

Łagodny i ciężki przebieg COVID-19: różnice w powikłaniach po chorobie

Na potrzeby badania naukowcy analizowali próbki krwi pacjentów covidowych miesiąc oraz pięć miesięcy po wystąpieniu objawów choroby. Zauważyli, że po miesiącu znaczna część komórek B specyficznych dla białka kolca była aktywna u wszystkich badanych osób, jednak próbki pobrane od ozdrowieńców, którzy lżej przeszli zakażenie, wykazywały większą ekspresję markerów związanych z trwałą pamięcią komórek B w porównaniu z osobami, które doświadczyły cięższego przebiegu COVID-19.

Następnie autorzy zauważyli, że po pięciu miesiącach od zakażenia T-bet-dodatnie komórki B swoiste dla białka kolca prawie zniknęły z próbek krwi pacjentów, ale ponownie z pewnymi różnicami w zależności od przebiegu choroby. Bardziej dysfunkcyjna odpowiedź komórek B była obserwowana po ciężkich przypadkach COVID-19.

Lżejsze przypadki koronawirusa, czyli jakie?

Przypadki lżejsze zdefiniowano jako niewymagające podawania dodatkowego tlenu czy stosowania wentylacji inwazyjnej, podczas gdy za ciężkie uznano te, w których pacjent wymagał inwazyjnej wentylacji mechanicznej lub pozaustrojowej oksygenacji błonowej (ECMO).

Jak podsumowali autorzy analizy – Na podstawie uzyskanych wyników możemy powiedzieć, że istnieją subtelne różnice w odpowiedzi komórek B po łagodnym i ciężkim COVID-19. Sugeruje to, że odpowiedź immunologiczna wywołana podczas łagodnego COVID-19 jest nieco wyższej jakości niż odpowiedź po ciężkiej chorobie. Ma to wpływ na długotrwałą odporność, czyli ochronę przed ponownym zakażeniem SARS-CoV-2, oraz na ciężkość przyszłego zakażenia.

Źródło: Katarzyna Czechowicz/PAP