Nie tylko seniorzy. Grupa ryzyka COVID-19 według FDA

20.11.2020
Aktualizacja: 20.11.2020 15:43
Grupa ryzyka COVID-19
fot. Shutterstock

Seniorzy, chorzy przewlekle, z wielochorobowością to osoby zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-19. Ale nie tylko. Sprawdź, kto jeszcze znajduje się w klasyfikacji FDA.

Koronawirus SARS-CoV-2 to ciężki przeciwnik. Zakażenie może przebiegać bezobjawowo lub prowadzić do śmiertelnie niebezpiecznego zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Wiadomo, że w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 są osoby starsze i z chorobami towarzyszącymi. Jednak czy tylko one? Definicję grupy ryzyka znaleźć można w procedurze FDA EUA.

Procedura EUA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) raz na jakiś czas wydaje zgodę na awaryjne użycie preparatu leczniczego przed otrzymaniem pełnych wyników badań klinicznych. Nie oznacza to wprawdzie rejestracji leku, ale umożliwia podawanie go w wyjątkowych okolicznościach, gdy korzyści przewyższają ryzyko. Tak było m.in. w przypadku terapii przeciwciałami monoklonalnymi Eli Lilly (Bamlanivimab) dla osób z grupy ryzyka, tak będzie w przypadku przyszłej szczepionki na koronawirusa.

W procedurze FDA EUA (z ang. emergency use authorisation) znaleźć można szczegółowe informacje, kto zalicza się do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Grupa ryzyka COVID-19 wg. FDA:

  • osoby w wieku ≥ 65 lat;
  • osoby w wieku ≥55 lat z chorobą sercowo-naczyniową, nadciśnieniem, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub inną przewlekłą chorobą układu oddechowego;
  • osoby w wieku ≥12 lat, które spełniają JEDEN z następujących warunków: BMI ≥35, przewlekła choroba nerek, cukrzyca, choroba immunosupresyjna, leczenie immunosupresyjne;
  • osoby w wieku od 12 do 17 lat z BMI ≥ 85. centyla dla ich wieku i płci, z anemią sierpowatą, z wrodzoną lub nabytą chorobą serca, z zaburzeniami neurorozwojowymi (np. porażenie mózgowe), uzależnione od aparatury medycznej (np. tracheostomia, gastrostomia lub wentylacja dodatnim ciśnieniem), z astmą, reaktywną chorobą dróg oddechowych lub inną przewlekłą chorobą układu oddechowego.

Ciężki przebieg COVID-19 - markery

Choć w znakomitej większości przypadków (99%) zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebiega łagodnie, to u części pacjentów przebieg jest ciężki, a nawet fatalny. Naukowcy wciąż szukają markerów ciężkiego przebiegu COVID-19.

Wśród różnych pomysłów wymieniane są m.in.:

  • podwyższony poziom eozynofili (EOS)
  • podwyższony czynnik von Willebrandta (układ krzepnięcia),
  • niedobór interferonu typu 1.,
  • nadmiar kortyzolu (tzw. hormon stresu).

Źródło: covid19treatmentguidelines.nih.gov