Dystans społeczny zmniejsza liczbę nowych przypadków COVID-19

03.08.2020 06:32
Dystansowanie społeczne a koronawirus
fot. Shutterstock

Naukowcy przeanalizowali dane z ponad 140 krajów na całym świecie, by dowiedzieć się, czy dystansowanie społeczne jest skuteczną metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Okazało się, że w ponad 40 krajach, w których przyjęto taką politykę, udało się zapobiec ok. 1,57 ml nowych przypadków COVID-19.

Dystansowanie społeczne jest skuteczną metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Według wyliczeń naukowców polityka dystansowania przyjęta w 46 krajach zapobiegła ok. 1,57 mln. przypadków COVID-19 w skali zaledwie 2 tygodni.

Praca naukowa na ten temat została opublikowana na łamach ''PLOS ONE''.

Im więcej dystansu, tym mniej przypadków koronawirusa

Naukowcy z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston przeanalizowali dane z 50 stanów USA z 134 różnych krajów. Ich zdaniem wyniki badań potwierdzają, że dystansowanie społeczne jest przydatnym narzędziem w zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

Według wyliczeń badaczy polityka dystansowania społecznego przyjęta na szczeblu krajowym w 46 krajach zapobiegła około 1,57 miliona przypadków COVID-19 w ciągu zaledwie dwóch tygodni, co stanowi zmniejszenie liczby nowych przypadków o 65 proc.

Aby określić skuteczność polityki dystansowania społecznego w USA naukowcy przeanalizowali też rozprzestrzenianie się COVID-19 w każdym z 50 stanów amerykańskich. Uznając, że wiele czynników przyczynia się do rozprzestrzeniania się chorób, przeanalizowali nowe przypadki przed i po wprowadzeniu przez władze polityki dystansowania społecznego.

Wnioski: trzy stany nie wdrożyły takiej polityki, co dało możliwość porównania z innymi stanami w podobnych okresach. Tam, gdzie wprowadzono dystansowanie społeczne, współczynniki transmisji znacznie się zmniejszyły w porównaniu ze stanami bez takiej polityki.

Jak to wygląda w skali globalnej, czyli w odniesieniu do całego świata? Naukowcom udało się się uzyskać wystarczające dane dla 46 krajów z krajową polityką dystansowania społecznego, 74 krajów bez takiej polityki i 14 z polityką regionalną. W tym przypadku analiza również wykazała znacznie większe spadki transmisji w krajach które wdrożyły krajową politykę dystansowania społecznego w porównaniu z krajami z polityką regionalną lub w krajach bez takiej polityki. Nie zaobserwowano znaczących różnic między krajami prowadzącymi politykę regionalną i krajami bez polityki dystansowania społecznego.

Warto wiedzieć

Czym jest dystans społeczny?

Dystans społeczny/ dystansowanie społeczne (ang. social distancing) to szereg niefarmaceutycznych działań lub środków podejmowanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. Głównym założeniem dystansowania społecznego jest utrzymywanie fizycznego dystansu między ludźmi (odległość co najmniej dwóch metrów od innych) i niedopuszczanie do spotkań w dużych grupach.

Źródło: PAP