Zamknij

COVID-19: etapy choroby. Od łagodnych objawów do zagrożenia życia

03.12.2020 16:11
Etapy choroby COVID-19
fot. Shutterstock

Jakie objawy występują u chorych na COVID-19 i jakie są metody leczenia tej choroby? Prof. Robert Flisiak tłumaczy, że wszystko zależy od etapu choroby. COVID-19 może mieć bowiem aż cztery stadia - od stanu skąpoobjawowego, po zagrażającą życiu niewydolność oddechową. 

Choroba COVID-19, wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 może przebiegać w różny sposób - u niektórych łagodnie, u innych w sposób zagrażający życiu. Może też rozwijać się w następujących po sobie etapach. 

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wyjaśnia przebieg choroby COVID-19, a także objawy i możliwości leczenia.

COVID-19: etap pierwszy

Etap pierwszy COVID-19 to stadium bezobjawowe lub skąpoobjawowe. Zakażeni nie wymagają z reguły hospitalizacji, pozostają pod opieką lekarzy POZ.

Saturacja, czyli wysycenie krwi tlenem zwykle wynosi powyżej 95 procent, co można zmierzyć samemu za pomocą pulsoksymetru.

Leczenie COVID-19 na tym etapie polega na podawaniu leków przeciwgorączkowych. Zaleca się odpoczynek i picie dużej ilości płynów.

Stadium bezobjawowe lub skąpoobjawowe dotyczy ok. 90 proc. wszystkich zakażonych.

COVID-19: etap drugi

COVID-19 w tym stadium jest już chorobą pełnoobjawową. Szacuje się, że drugie stadium COVID-19 rozwija się u 10-20 procent chorych.

Saturacja krwi na tym etapie z reguły spada poniżej 95 procent, a chorzy powinni trafić do szpitala, bo istnieje ryzyko pogorszenia stanu zdrowia.

Drugie stadium rozwija się zwykle w pierwszym tygodniu trwania choroby, jest to okres, w którym ma miejsce największe namnażanie wirusa.

U chorych pełnoobjawowych stosuje się lek przeciwwirusowy. Jedynym aktualnie zarejestrowanym jest remdesiwir. Lek stosuje się go przez pięć dni. W Polsce stosuje się również osocze ozdrowieńców jako alternatywę dla remdesiwiru, gdy brakuje tego leku. 

Jako leczenie wspomagające ważna jest też heparyna drobnocząsteczkowa, jest to lek przeciwzakrzepowy. Oprócz tego stosuje się tlenoterapię. U chorych otrzymujących remdesiwir i tlenoterapię stosuje się również deksametazon.

COVID-19: etap trzeci

W trzecim stadium choroby COVID-19 dochodzi do burzy cytokinowejniewydolności oddechowej. Saturacja krwi spada poniżej 90 procent, a pacjent wymaga leczenia w szpitalu. Trzeci etap wypada zazwyczaj w drugim tygodniu choroby.

Jak przekonuje prof. Flisiak na tym etapie wirus nie odgrywa już w zasadzie żadnej roli w procesie chorobowym - najwyżej minimalną. Nie ma już sensu stosowanie remdesiwiru lub żadnego innego leku przeciwwirusowego. W tym momencie zwalcza się tylko proces zapalny.

W Polsce u chorych w trzecim stadium stosuje się  tocilizumab. Jest to lek hamujący działanie układu odpornościowego, stosowany dotychczas głównie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Alternatywnie do tocilizumabu lub jednocześnie z nim w trzecim stadium choroby stosuje się deksametazon. Jako leczenie wspomagające stosuje się też heparynę drobnocząsteczkową, a dodatkowo leczenie objawowe, nawodnienie i tlenoterapię nisko lub wysoko przepływową.

COVID-19: etap czwarty

Czwarte stadium COVID-19 to etap najbardziej poważny. Wtedy rozwija się zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), pacjent wymaga hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, podłączenie do respiratora lub zastosowania ECMO (sztucznego płucoserca).

Wcześniej zaleca się stosowanie dużych dawek deksametazonu. Stosuje się też steryd metyloprednizolon.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: Gazeta Wyborcza