Zamknij

Co gorsze: grypa czy COVID-19? Nowy raport CDC

21.10.2020 15:33

COVID-19 czy grypa - co jest gorsze? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszym raporcie CDC. Sprawdź szczegóły.

Vladimir Astapkovich/SPUTNIK Russia/East News
fot. Vladimir Astapkovich/SPUTNIK Russia/East News

Dopiero co pisaliśmy, że koronawirus przeżywa na skórze pięć razy dłużej niż wirus grypy, co oznacza, że o wiele łatwiej się nim zarazić, a już mamy kolejne dowody na to, że COVID-19 to nie jest "zwykła grypa". Wśród nich znaleźć można argument, nomen omen, ostateczny.

COVID-19 a grypa - powikłania

Z raportu jednostki amerykańskiej administracji rządowej CDC wynika, że pacjenci przebywający w szpitalu z powodu COVID-19 mają o wiele wyższe ryzyko powikłań i śmierci niż hospitalizowani z powodu grypy.

W analizie uwzględniono elektroniczne karty zdrowia 3948 pacjentów z COVID-19, hospitalizowanych w okresie 1 marca - 31 maja 2020 r., oraz 5453 pacjentów z grypą, hospitalizowanych w okresie 1 października 2018 - 1 lutego 2020. Historię medyczną wyciągnięto z rejestru National Veterans Health Administration (VHA) - największego zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych.

Pacjenci z COVID-19 mieli prawie 19 razy większe ryzyko wystąpienia zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), ponad dwukrotnie większe ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, dwukrotnie większe ryzyko zapalenia płuc, 1,7 razy większe ryzyko niewydolności oddechowej. A także większe ryzyko rozwoju: zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej, krwotoku wewnątrzczaszkowego, ostrego zapalenia wątroby/niewydolności wątroby, bakteriemii i odleżyn.

COVID-19 a grypa - śmiertelność

Ogółem czas hospitalizacji pacjentów z COVID-19 był prawie trzykrotnie dłuższy niż z grypą. Argument ostateczny? Odsetek pacjentów z COVID-19, którzy zmarli w trakcie hospitalizacji był ponad pięciokrotnie większy (21% vs. 3,8%).

Analiza wykazała również znaczące różnice w zakresie powikłań w różnych grupach etnicznych: Latynosi i Afroamerykanie mieli znacznie podwyższone ryzyko rozwoju sepsy i powikłań oddechowych, neurologicznych i nerkowych.

Co ciekawe, pacjenci z COVID-19, w porównaniu do pacjentów z grypą, mieli NIŻSZE ryzyko zaostrzenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Źródło: Risk for In-Hospital Complications Associated with COVID-19 and Influenza -Veterans Health Administration, United States, October 1, 2018–May 31, 2020