Alergia sezonowa u osób z zaburzeniami lękowymi, z depresją całoroczna

29.05.2019 11:29
Alergia na pyłki
fot. Shutterstock

Zaskakujące doniesienia: kondycja psychiczna jest powiązana z rodzajem alergii, na którą cierpimy. Badanie na dużej próbie 1700 osób wykazały, że u osób z zaburzeniami lękowymi częściej rozwijają się alergie sezonowe, podczas gdy chorzy na depresję z objawami alergii zmagają się przez cały rok.

Alergia to nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na występujące w środowisku substancje zwane alergenami. Są to przeważnie białka wchodzące w skład komórek roślin lub zwierząt, przeciwko którym układ odpornościowy wysyła przeciwciała. Alergie dzielą się na sezonowe (pyłki roślin, alergeny grzybów) oraz całoroczne (kurz, roztocza, pleśń, leki, lateks). Naukowcy właśnie znaleźli zaskakujące powiązanie pomiędzy naszym stanem psychicznym a rodzajem alergii.

Alergia: co to takiego?

Alergia to wyjątkowo powszechna przypadłość. Mówi się o niej, jako o chorobie cywilizacyjnej, dotyka ludzi w każdym zakątku świata, w każdym wieku. Powodowana jest wieloma czynnikami, czasami trwa krótki, a czasami niemal przez całe życie. Alergia może mieć łagodne lub ciężkie objawy, a nawet prowadzić do groźnego dla życia wstrząsu anafilaktycznego.

Uczeni z Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM) przepytali 1700 z okolic Augsburga na temat występujących u nich alergii. Badani odpowiadali także na pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, w tym kondycji zdrowia psychicznego. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że osoby z zaburzeniami lękowymi częściej zgłaszały sezonowe alergie pyłkowe, podczas gdy u osób chorujących na depresję występowały raczej alergie całoroczne. Autorzy badania wskazują, że jednym z możliwych wyjaśnień tej prawidłowości może być fakt, że osoby z uporczywymi alergiami całorocznymi rozwijają różne strategie radzenia sobie ze stresem, które chronią je przed zaburzeniami lękowymi.

Badanie wykazało również dodatnią korelację między wieloletnimi alergiami a depresją lub epizodami depresyjnymi. Jednak charakter badania nie pozwolił na wyjaśnienie, czy alergie zwiększają podatność na depresję, czy sama depresja jest czynnikiem ryzyka rozwoju alergii. Zespół badawczy zaskoczył fakt, że czynniki psychologiczne miały niewielki, wręcz marginalny, wpływ na występowanie alergii pokarmowych i alergii na leki.

Autorzy raportu podkreślają, że temat wymaga pogłębionej analizy, ponieważ informacje na temat występującej alergii opierały się wyłącznie na deklaracjach uczestników, a nie na wynikach testów alergicznych. Ograniczeniem badania był także zaawansowany wiek badanych (średnia wieku 61 lat).

Źródło: medicalxpress.com